Zaměstnanci

Vedení školy

Rada školy

Výchovný poradce

Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů

Odborný výcvik

Vychovatelé na DM

Ekonomický úsek

Školní kuchyň

Údržba

STK

AUTOŠKOLA