Přijímací řízení

Nabídka studijních a učebních oborů - počet přijímaných žáků a kritéria přijímacího řízení

Název oboru Počet přijímaných žáků Druh oboru Kód oboru Název ŠVP Kritéria
Autotronik 30 4-letý maturitní obor 39-41-L/01 L+H Automechanik stáhnout
Autotronik zkrácený
(nezadává se do sytému DiPSy - pouze přihláška
24 2-letý maturitní obor 39-41-L/01 Zrušena školní část přijímacích zkoušek - všichni uchazeči jsou přijati v prvním kole. Uchazeči musejí při převzetí rozhodnutí podepsat závaznou přihlášku o zahájení studia.

stáhnout

přihláška

potvrzení o nástupu

Logistické a finanční služby 24 2-letý nástavbový obor 37-42-L/51   stáhnout
Autolakýrník 12 3-letý učební obor
23-61-H/01
  stáhnout
Mechanik opravář motorových vozidel 48 3-letý učební obor 23-68-H/01 Automechanik - Automechanička stáhnout
Mechanik opravář motorových vozidel 11 3-letý učební obor 23-68-H/01 Mechanik motocyklů stáhnout
Karosář 12 3-letý učební obor 23-55-H/02   stáhnout
Operátor skladování 12 3-letý učební obor 66-53-H/01 Operátor - Logistik stáhnout
Opravář lesnických strojů 24 3-letý učební obor 41-56-H/02   stáhnout
Strojník silničních strojů 12 3-letý učební obor 23-65-H/03 Silniční technika stáhnout

 

Obory otvírané ve školním roce 2024 - 2025

Studijní obory:

Přijímací zkoušky pro studijní obory se konají podle jednotného zadání....více zde.

Autotronik - ctyřletý studijní obor s výučním listem - přijímáme 30 žáků
Logistické a finanční služby - dvouleté nástavbové studium (denní forma) - přijímáme 24 žáků
Autotronik - dvouleté zkrácené studium pro žáky s výučním listem technického zaměření - přijímáme 24 žáků

Učební obory:

Přijímací zkoušky se pro učební obory nekonají - přijetí je na základě výsledků ze základní školy a vydaných kritérií.

Automechanik/Automechanička - přijímáme 48 žáků
Motomechanik - přijímáme 11 žáků
Autolakýrník - přijímáme 12 žáků
Operátor - Logistik - přijímáme 12 žáků
Karosář - přijímáme 12 žáků
Opravář lesnických strojů - přijímáme 24 žáků
Silniční technika - přijímáme 10 žáků

 

Ke studiu všech oborů ( Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář lesnických strojů, KarosářAutolakýrník, Silniční technika, Operátor -  Logistik) je třeba lékařské potvrzení.

Informace k přijímacímu řízení

 Termín pro odeslání přihlášky  pro první kolo přijímacího řízení je od 1. února do 20. února.

Aktuální videa k nabízeným oborům