Přijímací řízení

Výsledky II. kola přijímacího řízení

Název oboru Počet přijímaných žáků Druh oboru Kód oboru Název ŠVP Kritéria Výsledek přijímacího řízení - II. kolo
Logistické a finanční služby 14 2-letý nástavbový obor 37-42-L/51   stáhnout stáhnout
Karosář 3 3-letý učební obor 23-55-H/02   stáhnout stáhnout
Strojník silničních strojů 7 3-letý učební obor 23-65-H/03 Silniční technika stáhnout stáhnout

 

Vyhlašujeme III. kolo přijímacího řízení

Název oboru Počet přijímaných žáků Druh oboru Kód oboru Název ŠVP Kritéria Přihláška
Logistické a finanční služby 9 2-letý nástavbový obor 37-42-L/51   stáhnout přihláška
Autotronik zkrácený
(nezadává se do sytému DiPSy - pouze přihláška
5 2-letý maturitní obor 39-41-L/01   stáhnout přihláška

 

Obory nabízené ve III. kole přijímacího řízení

Studijní obory:
Logistické a finanční služby - dvouleté nástavbové studium (denní forma) - přijímáme 10 žáků
Autotronik - dvouleté zkrácené studium pro žáky s výučním listem technického zaměření - přijímáme 6 žáků
 

K naplnění stavu může střední škola vyhlásit třetí a další kola přijímacího řízení.

Ředitel školy vyhlásí kritéria včetně všech údajů jako v kole druhém a zadá je do DIPSY. Navíc do DIPSY zadá termín pro podání přihlášky v daném kole.

Termín pro odeslání přihlášek ve třetím kole může ředitel školy stanovit nejdříve na 7. den od termínu pro vydání rozhodnutí ve druhém kole.

Počet přihlášek do třetího a dalších kol je neomezený, přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu. Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Může být uvedeno i více oborů vzdělání v této škole. Obory se neuvádí dle priority.

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se vyhotovují v písemné formě.

Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání. Marným uplynutím lhůty pro potvrzení úmyslu vzdělávat se zaniká právo na přijetí.

Úplný seznam aktuálně nabízených oborů za celou ČR pro třetí a další kola bude v DIPSY zveřejněn od 21. června 2024.


 

Výsledky I. kola přijímacího řízení

Název oboru Počet přijímaných žáků Druh oboru Kód oboru Název ŠVP Kritéria Výsledek přijímacího řízení - I. kolo
Autotronik 30 4-letý maturitní obor 39-41-L/01 L+H Automechanik stáhnout stáhnout
Autotronik zkrácený
(nezadává se do sytému DiPSy - pouze přihláška
24 2-letý maturitní obor 39-41-L/01 Zrušena školní část přijímacích zkoušek - všichni uchazeči jsou přijati v prvním kole. Uchazeči musejí při převzetí rozhodnutí podepsat závaznou přihlášku o zahájení studia.

stáhnout

přihláška

potvrzení o nástupu

stáhnout
Logistické a finanční služby 24 2-letý nástavbový obor 37-42-L/51   stáhnout stáhnout
Autolakýrník 12 3-letý učební obor
23-61-H/01
  stáhnout stáhnout
Mechanik opravář motorových vozidel 48 3-letý učební obor 23-68-H/01 Automechanik - Automechanička stáhnout stáhnout
Mechanik opravář motorových vozidel 11 3-letý učební obor 23-68-H/01 Mechanik motocyklů stáhnout stáhnout
Karosář 12 3-letý učební obor 23-55-H/02   stáhnout stáhnout
Operátor skladování 12 3-letý učební obor 66-53-H/01 Operátor - Logistik stáhnout stáhnout
Opravář lesnických strojů 24 3-letý učební obor 41-56-H/02   stáhnout stáhnout
Strojník silničních strojů 12 3-letý učební obor 23-65-H/03 Silniční technika stáhnout stáhnout

 

Aktuální videa k nabízeným oborům