Služby

Před vjezdem do STK je nutné sundat ochranné kryty kol ( platí i pro evidenční kontrolu ).

Stanice technické kontroly

Pro motoristickou veřejnost poskytujeme tyto služby:

 • technické prohlídky všech kategorií motocyklů
 • technické prohlídky osobních vozidel,  která mají nejvýše osm míst k přepravě osob (nepočítaje místo řidiče)
 • technické prohlídky náklaních vozidel do celkové hmotnosti 3500 kg
 • technické prohlídky přívěsných vozidel do celkové hmotnosti 3500 kg
 • technické prohlídky traktorů a jejich přípojných vozidel
 • technické prohlídky historických vozidel
 • evidenční kontroly
 • technické kontroly vozidel po přestavbě
 • technické kontroly osobních (M1 a M1G), dodávkových a nákladních vozidel do 3500 kg individuálně dovezených ze zahraničí
 • technické prohlídky vozidel na přání zákazníka
 • výpis technických údajů - zajistíme doplnění chybějících údajů, potřebných pro přihlášení dovezených vozidel ze  zahraničí
 • výpis k doplnění emisního předpisu 
 • na požádání vám zdarma při prohlídce vozidla změříme směs v chladící soustavě

Potřebné doklady

 • OTP nebo ORV (malý technický průkaz)
 • Technický průkaz (velký TP) již nepovinný - doporučujeme
 • protokol o měření emisí, který neni starší více jak 30 dní 

Stanice měření emisí

Provádíme měření emisí:

 • osobních vozidel,  která mají nejvýše osm míst k přepravě osob (nepočítaje místo řidiče) pro která máme potřebné podklady k měření 
 • náklaních vozidel do celkové hmotnosti 3500 kg, pro která máme potřebné podklady k měření 
 • zvláštních vozidel - traktory, pro která máme potřebné podklady k měření 
 • čtyřkolky kategorie T, pro která máme potřebné podklady k měření 
 • vozidla s alternativním pohonem na LPG a CNG naše stanice neměří!

Potřebné doklady

 • OTP nebo ORV (malý technický průkaz)
 • Technický průkaz (velký TP) již nepovinný - doporučujeme

Protokol o měření emisí je platný pouze 30 dní od jeho vydání.

Vydání duplikátu protokolu o měření emisí - na žádost držitele vozidla stanice měření emisí ověří ve svých záznamech (evidencích), zda poslední měření emisí provádělo jeho pracoviště a v kladném případě za úplatu vystaví podle vlastních záznamů k vozidlu druhopis protokolu o měření emisí.