Ing. Vladimír Kubrt

Pozice: Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů
Telefon: 481 351 215
E-mail: vkubrt@iss-vysokenj.cz