Historie

Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou je škola s dlouholetou tradicí. Byla založena roku 1920 a od té doby slouží k účelu odborného vzdělávání.

Integrovaná střední škola ve Vysokém nad Jizerou je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj.

Škola navazuje na dlouholetou odbornou tradici a v současné době se zaměřuje na výchovu a vzdělávání kvalifikovaných pracovníků hlavně v technických oborech.

Vyučit se u nás můžete v oborech Mechanik opravář motorových vozidel - automechanik, Mechanik opravář motorových vozidel - jednostopá vozidla, Autolakýrník, Autoklempíř, Opravář lesnických strojů, Operátor-Logistik, Silniční technika. Maturitní zkoušku mohou získat naši studenti ve čtyřletém oboru Autotronik, případně v jeho zkrácené nástavbové formě, a ve dvouletém nástavbovém studiu Logistika a finanční služby. Tento obor je vzučován i dálkovou formou studia.

Výuka probíhá v moderně a účelně vybavených učebnách a dílnách, v areálu školy se nachází také stanice technické kontroly a emisního měření. Spolupracujeme i s řadou firem a organizací, kam naši studenti pravidelně docházejí na odborné praxe.

Naším cílem je poskytnout studentům odborné vzdělání a rozvinout jejich specifické dovednosti, které jim umožní prosadit se na trhu práce i v životě.

Historie školy

Počátky historie naší školy sahají až do 20. let minulého století. Z původně Odborné zemské hospodářské školy horského typu, kde se vyučovalo jen v zimních měsících a v létě pracovalo na poli, vyrostla z reakcí na aktuální potřeby pracovního trhu integrovaná střední škola zaměřená na autoobory a dopravu. Na následujících řádcích najdete krátké shrnutí, jak se škola měnila v čase.

1920 - založena Odborná zemská škola, výuka probíhala v budově měšťanské školy u pošty

1925 - postavena hlavní budova současné školy

1933 - škola předána do vlastnictví ČSR

1942 - škola zabrána Němci, probíhal zde výcvik Hitlerjugend

1945 - obnovena výuka zemědělských oborů

1948 -  výuka převedena do Rolnické školy v Jilemnici

1952 - zřízena dvouletá Účetní zemědělská škola

1958 - vznik Střední zemědělské technické školy, oboru Ekonomika

1962 - Zemědělské odborné učiliště (ZOU), obor Zemědělec - mechanizátor

1970 - zřízena Dívčí odborná škola při ZOU

1972 - ZOU s obory Traktorista - mechanizátor, Chovatel/ka hospodářských zvířat

1980 - ZOU přejmenováno na Střední odborné učiliště zemědělské (SOUZ)

1991 - zřízena Rodinná škola ve Vysokém nad Jizerou, obory ekonomické a zemědělské

1992 - počátek transfomace zemědělských oborů na autoobory

1994 - vznik Integrované střední školy Vysoké nad Jizerou

1995 - zřízen obor Obchodní akademie, zřízena STK a stanice měření emisí

1996 - otevřena nástavbová studia pro absolventy učebních oborů, obor Podnikání

2000 - otevřen 1. ročník nástavbového studia pro „dálkaře“

2002 - ISŠ Vysoké nad Jizerou jmenována pilotní školou v autooborech pro Liberecký kraj

2005 - počátek výuky oboru Autotronik

2008 - obor Autotronik vyučován i formou zkráceného studia pro absolventy autooborů

         - součástní ISŠ Vysoké nad Jizerou se stalo lesnické učiliště v Harrachově

         - vybudována nová autolakovna a dílna pro jednostopá motorová vozidla

2010 - výrazná rekonstrukce školy

2011 - výuka z odloučeného pracoviště Harrachov převedena na ISŠ ve Vysokém nad Jizerou

2012 - udělen titul Škola roku Libereckého kraje

2013 - otevřen motokrosový tréninkový okruh

2014 - modernizaci technologického vybavení školního pracoviště autolakovny

2018 - otevřen nový učební obor Operátor - Logistik (jediný v Libereckém kraji)

2019 - otevřeno Centrum Libereckého kraje pro automobilový průmysl

2020 -sto let výročí školy

2021 - otevřen nový učební obor Silniční technika

2021 - TOP škola veletrhu  Educa Week 2021