Maturitní zkoušky

ČASOVÝ HARMONOGRAM SPOLEČNÉ  A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK -Jarní termín MZ 2023   
 Písemná část a didaktické testy MZ
A4T, N4T, L2FS
17. 4. 2023 Český jazyk a literatura písemná práce
24. 4. 2023 Anglický jazyk písemná práce
2. 5. 2023 Matematika didaktický test
2. 5. 2023 Anglický jazyk didaktický test
3. 5. 2023 Český jazyk a literatura didaktický test
Profilová část MZ- praktická a ústní zkouška společné části MZ (A4T, N4T, LFS2)
Autotronik   A4T
16. 5. -  20. 5. 2023 ústní zkouška + obhajoba maturitní práce  
Autotronik zkrácené studium   N4T
10. 4. - 6. 5. 2023 praktická zkouška jednostopá vozidla
10. 4.  - 6. 5. 2023 praktická zkouška vícestopá vozidla
16. 5.  - 20. 5. 2023 ústní zkouška  
Logistické a finanční služby  LFS2
10. 4.  - 6. 5. 2023 praktická zkouška
16. 5.  -  20. 5. 2023 ústní zkouška+obhajoba SOP

 

Užitečné odkazy:

 

Aktuální informace pro maturanty – Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka slouží k poskytnutí informací o výsledcích zkoušeka dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky přímo maturantům. Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasíláním příslušných výsledkových dokumentů na soukromou e-mailovou adresu. Autentizace probíhá pomocí tzv. Autentizačního kódu VPŽ, který mají žáci uveden na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce.

Přes výsledkový portál žák obdrží: výpis výsledků didaktického testu, opravený záznamový arch didaktického testu, záznam o hodnocení písemné práce z cizího jazyka, protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

Od 4. ledna 2023 bude žákům zpřístupněna možnost registrovat se na výsledkovém portálu žáka, jehož prostřednictvím budou žákům zaslány pozvánky ke konání didaktických testů a výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. K registraci je nutný alfanumerický kód, který každý žák nalezne na svém výpisu z přihlášky.

Na výsledkový portál se žáci budou moci registrovat od 4. 1. 2023 - registrace zde

Postup pro registraci na výsledkový portál...více zde

 

Přehled témat k maturitní zkoušce 2022/23 -  profilová část


Model maturitní zkoušky pro rok 2022/23
Maturitní zkouška ve školním roce 2022/2023 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023 POVINNÉ ZKOUŠKY NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (ŽÁK MŮŽE ZVOLIT MAX. 2 ZKOUŠKY)
SPOLEČNÁ ČÁST    český jazyk a literatura cizí jazyk
cizí jazyk, nebo matematika  matematika
matematika rozšiřující
PROFILOVÁ ČÁST  český jazyk a literatura

další profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy
(pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)

cizí jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části
2 nebo 3 další profilové zkoušky (počet stanoven RVP)

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.

Aktuální znění školského zákona č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. naleznete na oficiálním portálu maturitní zkoušky https://maturita.cermat.cz/

Sledujte více na https://maturita.cermat.cz/