Projekt NAKAP LK I


INFORMACE O PROJEKTU NAKAP LK I

(respektive o projektových aktivitách realizovaných Integrovanou střední školou, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace jakožto jednoho z partnerů projektu)

 • Úplný název projektu: Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I
 • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498
 • Doba realizace projektových aktivit: 1. 9. 2018 – 30. 6. 2020
 • Velikost partnerského rozpočtu: 2.073.557,71 Kč

 

Stručná anotace projektu:

V rámci tohoto projektu budou realizovány aktivity zaměřené na rozvoj polytechnických dovedností žáků základních škol v rámci projektových dnů zaměřených na opravu a údržbu jízdních kol a experimentování s polytechnickými stavebnicemi. Za dobu projektu bud realizováno 20 projektových dnů pro zájemce z řad partnerských základních škol. Projektové dny budou vedeny odborníky z řad vyučujících Integrované střední školy, Vysoké nad Jizerou, kteří mají bohaté zkušenosti s prací se žáky základních škol. Projektové dny budou pro žáky základních škol zcela bezplatné a to včetně dopravy, malého občerstvení, případně propagačních předmětů.

Po dobu dvou školních let bude žákům Integrovaná střední školy, Vysoké nad Jizerou nabídnuta účast na níže uvedených kroužcích:

 1. Kroužek opravy a údržby jednostopých vozidel
 2. Kroužek zaměřený na práci s diagnostickým přístrojem
 3. Kroužek svařování v ochranné atmosféře
 4. Kroužek zaměřený na práci s polytechnickými stavebnicemi
 5. Kroužek opravy a údržby lesnických strojů a zařízení
 6. Kroužek opravy a údržby dvoustopých vozidel

Kapacita jednotlivých kroužků je omezena na cca 6 žáků střední školy. Účast na těchto kroužcích je bezplatná, což je však podmíněno závaznou účastí a pravidelnou docházkou. Docházka na kroužky je pro zapsané žáky povinná, kroužky mají charakter běžné výuky.

Pro potřeby projektových dnů pro žáky základních škol a kroužků pro žáky střední školy bude zakoupeno nové, špičkové zařízení a vybavení za téměř 1 mil. Kč.

Vybraným žákům střední školy bude navíc umožněna bezplatná návštěva IQLANDIE v Liberci, která je jedním z partnerů tohoto projektu.

Další informace o projektu naleznete na těchto odkazech:

 • https://www.kraj-lbc.cz (tiskové zprávy)
 • www.edulk.cz