Ochrana oznamovatelů

Příslušnou osobu, která přijímá a vyřizuje oznámení od oznamovatelů o možném protiprávním jednání je:

Příslušná osoba: Ing. Mgr. Petra Pavelková
kontaktní e-mail: oznameni@ochrana-oznamovatele.cz
kontaktní telefon: +420 777 072 276