Úvod » Kontakt

Adresa:

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, mapa ISŠ
Dr. Farského 300, příspěvková organizace
Dr. Farského 300
512 11 Vysoké nad Jizerou
IČO: 00087891
DIČ: CZ 00087891
tel: 481 593 900
email: iss@iss-vysokenj.cz
Bankovní spojení: KB Semily
Číslo účtu: 20436581/0100

 

REDIZO: 600170900
IZO: 107860678
Zvětšit mapu

Vedení školy

Jméno Pozice Telefon E-mail
Ing. Zelinková Markéta ředitelka 481 351 213, 606 484 272 mzelinkova@iss-vysokenj.cz
Ing. Kubrt Vladimír
zástupce ředitelky pro teoretickou výuku, osoba zodpovědná za ochranu OÚ 481 351 215, 723 976 113 vkubrt@iss-vysokenj.cz
Bc. Fedorko Milan zástupce ředitelky pro odborný výcvik 481 351 224, 607 541 659 mfedorko@iss-vysokenj.cz
Hylmarová Hana vedoucí vychovatelka 481 351 221, 725 361 940 hhylmarova@iss-vysokenj.cz
Ing. Králíková Marcela hlavní ekonomka 481 351 222, 725 361 941 mkralikova@iss-vysokenj.cz

 

Rada školy ISŠ Vysoké nad Jizerou

Jméno Zastupuje
Mgr. Lucie Strnádková                              zástupce jmenovaný Krajským úřadem LK
Bedřich Čech zástupce jmenovaný Krajským úřadem LK
Pavla Holmanová zástupce za rodiče a studenty
Lucie Zelinková zástupce za rodiče a studenty
Mgr. Hana Blechová předsedkyně školské rady a zástupce za pedagogické pracovníky
Lukáš Belda zástupce za pedagogické pracovníky

 

Výchovný poradce

Pedagog          Telefon Kontakt          
Mgr. Garwoodová Pavla             481 351 266                                         pgarwoodova@iss-vysokenj.cz

Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů

Pedagog          Telefon Kontakt          
Mgr.Blechová Hana - preventista 481 351 258                                         hblechova@iss-vysokenj.cz
Mgr.Budina Lukáš 481 351 240 lbudina@iss-vysokenj.cz
Mgr.Boháč Martin 481 351 226 mbohac@iss-vysokenj.cz
Mgr. Garwoodová Pavla 481 351 266 pgarwoodova@iss-vysokenj.cz
Hanč Drahoš , 481 351 247 dhanc@iss-vysokenj.cz
Bc. Hájek Lukáš 481 351 218 lhajek@iss-vysokenj.cz
Ing. Holata Petr 481 351 227 pholata@iss-vysokenj.cz
Ing. Hylmar Jaroslav 481 351 221 jhylmar@iss-vysokenj.cz
Bc, Klesal Petr 481 351 228 pklesal@iss-vysokenj.cz
Ing. Kubrt Vladimír 481 351 215 vkubrt@iss-vysokenj.cz
Ing. Nedomlelová Renata 481 351 238 rnedomlelova@iss-vysokenj.cz
Mgr. Parkán Michal 481 351 227 mparkan@iss-vysokenj.cz
Řehořek Jan 481 351 226 jrehorek@iss-vysokenj.cz
Ing. Schmidt Vítězslav 481 351 227 vschmidt@iss-vysokenj.cz
Mgr. Petr Skalský 481 351 214 pskalsky@iss-vysokenj.cz
Mgr. Šimůnková Jitka 481 351 240 jsimunkova@iss-vysokenj.cz
Ing. Šimůnek Jiří 481 351 225 jsimunek@iss-vysokenj.cz
Ing. Ulrychová Václava 481 351 214 vkurikova@iss-vysokenj.cz
Mgr. Zunová Martina 481 351 258 mzunova@iss-vysokenj.cz
Mgr. Zuna Tomáš 481 351 238 tzuna@iss-vysokenj.cz

 

Vedoucí učitel odborného výcviku

Jméno Telefon E-mail
Ing. Šimůnek Jiří 481 351 224 jsimunek@iss-vysokenj.cz

 

Učitelé odborného výcviku

Jméno Telefon E-mail
Ing. Šimůnek Jiří                            481 351 224                     jsimunek@iss-vysokenj.cz                                            
Belda Lukáš 481 351 229  
Hanč Drahoš 481 351 247, 481 351 228                         
Fedorko Jakub 481 351 253  
Bc. Hlůže Martin 481 351 233  
Josífek Tomáš 481 351 230,   
Novák Marcel 481 351 254  
Patera Martin 481 351 235  
Pršala Zdeněk 481 351 237, 481 351 231  
Šimůnek Luboš 481 351 250  
Šulc Lukáš 481 351 259  
Zelenka Miroslav    
Žilka Zdeněk 481 351 245  

Vedoucí autoškoly

Jméno Telefon E-mail
Lukeš Milan 481 351 223, 731 986 108 mlukes@iss-vysokenj.cz

 

Vychovatelé na DM

Jméno Telefon E-mail
Bc. Kobr Ivo, DiS.
481 351 243, 728 337 501
ikobr@iss-vysokenj.cz
Mgr. Paulus Karel 481 351 236, 778 701 291 kpaulus@iss-vysokenj.cz
Šperlová Marie 481 351 236, 778 701 291 msperlova@iss-vysokenj.cz
Žďárová Jana 481 351 243, 728 337 501 jzdarova@iss-vysokenj.cz

 

Ekonomický úsek

Jméno Pozice Telefon E-mail
Bucharová Markéta sekretářka 481 351 211 mbucharova@iss-vysokenj.cz
Sajdlová Daniela mzdová účetní 481 351 216 dsajdlova@iss-vysokenj.cz
Vlčková Iva finanční účetní 481 351 212 ivlckova@iss-vysokenj.cz
Vránová Hana hospodářka 481 351 222 hvranova@iss-vysokenj.cz

 

Školní kuchyň

Jméno Pozice Telefon E-mail
Kovářová Martina vedoucí školní kuchyně 481 351 210, 725 005 596 mkovarova@iss-vysokenj.cz
Nosková Lenka kuchařka-vedoucí směny 481 351 220  
Šírová Martina kuchařka-vedoucí směny 481 351 220  
Bochová Eliška kuchařka-vedoucí směny 481 351 220  

 

Údržba

Jméno Pozice Telefon E-mail
Polman Karel údržbář 481 351 244  
Plucha Jiří skladník 481 351 232 jplucha@iss-vysokenj.cz
Zelinka Přemysl údržbář 481 351 219, 737 877 360  

 

STK

Jméno Pozice Telefon E-mail
Šalda František vedoucí STK 481 351 239 fsalda@iss-vysokenj.cz
Hájková Martina referenta STK 481 351 261, 481 593 907 mhajkova@iss-vysokenj.cz