Ing. Marcela Králíková

Pozice: hlavní ekonomka
Telefon: 481 351 222, 725 361 941
E-mail: mkralikova@iss-vysokenj.cz