Plán práce školy

Školní rok - pololetí:
1. pololetí 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023
2. pololetí 1. 2. 2023 – 30. 6. 2023
 Prázdniny :                             
Podzimní prázdniny 26. 10. 2022 - 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023
Pololetní prázdniny 03.02.2023
Jarní prázdniny 20. 2. 2023 - 26. 2. 2023
Velikonoční prázdniny 6. 4. 2023 - 10. 4. 2023
Hlavní prázdniny 1. 7. - 3. 9. 2023, 
Ředitelské volno:
První den: 18. 11. 2022
dále dle potřeb školy  
Pedagogické rady:
zahajovací 30.08.2022
pedagogická 21.11.2022
klasifikační 30.01.2023
pedagogická 05.04.2023
klasifikační 27. 4. 2023 (A4T, N4T, L2FS, N3D), 27. 6.  2023
Třídní schůzky:
1. pololetí   22. listopadu 2022
2. pololetí 11. dubna 2023
Přijímací řízení pro studijní obory:
první termín:                                   13. dubna 2023
druhý termín:                14. dubna 2023
náhradní termín:          10. a 11. května 2023
Přijímací zkoušky pro učební obory se nekonají!
Dny otevřených dveří: 
Pátek 10. listopad 2023 od 8.00 do 16.00 h. Spojeno s doprovodným programem" Technikem v autobranži"
Sobota 11. listopad 2023 od 8.00 do 13.00 h. Spojeno s doprovodným programem" Technikem v autobranži"
Pátek 12. ledna 2024 od 8.00 do 14.00 h.  
Sobota 13. ledna 2024od 8.00 do 13.00 h.  
Pátek 16. února 2024 od 8.00 do 14.00 h.  
Sobota17. února 2024 od 8.00 do 13.00 h. Součástí budou  přijímací zkoušky "nanečisto"
Maturitní zkoušky:
 písemná práce z českého jazyka 17.04.2023
písemná práce z anglického jazyka 24.04.2023
praktické zkoušky: 10. 4. - 6. 5. 2023
didaktické testy 2. 5. a 3. 5. 2023
ústní zkoušky profilové části:  16. 5. - 25. 5. 2023
Závěrečné zkoušky učebních oborů : červen 2023
Burzy SŠ a výstavy:
Prezentace středních škol a zaměstnavatelů Jičín 13. - 14. 10. 2023
EDUCA EXPO Liberec  12. - 14. 10. 2023
BURZA SŠ v Semilech 08. 11. 2022
BURZA ŠKOL „QUO VADIS“ Česká Lípa 01. 11. 2022
Prezentace středních škol a zaměstnavatelů Trutnov 6. - 7. 10. 2023
Exkurze: doplněny dle plánu exkurzí
Lyžařský výcvik prvních ročníků : 30. 1. - 2. 2.  2023
Maturitní ples: 3. 2. 2023
Turistický kurz třetích ročníku studijních oborů:  29.5. - 2. 6. 2023