Studenti

Našim studentů a jejich zákonným zástupcům je určena právě tato nabídka na této stránce.

Vše, co potřebujete vědět během studia na této škole, najdete právě zde. Naleznete zde informace k rozvrhu, ke zkouškám, k ubytování, k přístupu na školní e-mail, o třídních schůzkách, o nabízených  brigádách, o stravování atd.

V poslední části je široká nabídka různých žádostí a oznámení, které si v případě potřeby můžete stáhnout a po vyplnění odevzdat na našem studijním oddělení.

student 1.jpeg
student 1.jpeg