Sdružení přátel školy -SPŠ

Účel spolku

 • Přispívat k rozvoji zájmové a odborné činnosti žáků Integrované střední školy Ve Vysokém nad Jizerou, Dr. Farského 300, 512 11 Vysoké nad Jizerou (dále též „ISŠ“)
 • Vyjadřovat se ke koncepci vzdělávání a vzdělávacích praxí v rámci ISŠ
 • Napomáhat ISŠ v plnění úkolů v oblasti výchovné, materiální, finanční apod.
 • Podílet se na volnočasových aktivitách žáků a zaměstnanců ISŠ
 • Podílet se na společenském životě v rámci ISŠ i v sociálním okolí – obci, mikroregionu apod.,organizaci společenských, vzdělávacích a sportovních akcí zaměřených na podporu školy a jejich žáků.
   

Úvodní ustanovení

 • Název spolku: Sdružení přátel ISŠ Vysoké nad Jizerou, z. s. (dále též „spolek“). 
 • Sídlo spolku: Dr. Farského 300, 512 11 Vysoké nad JizerouIČO: 45599262
 • Sdružení přátel ISŠ Vysoké nad Jizerou, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 •  Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování veřejně prospěšných činností uvedených v čl. 2
 • Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů