Stáže Polsko

Zahraniční stáže –  Erasmus+

Do projektu jsou zapojeny partnerské subjekty, Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou v České republice, ZESPÓL SZKÓL Nr. 5 im M.T. Hubera Walbrzych v Polsku, autorizovaný autoservis Citroen Mega Car M. Chojwa, J. Kowalski Spółka  Jawna Walbrzych v Polsku a Stredná odborná škola lesnícká v Tvrdošíně na Slovensku.  Stáží se zúčastnilo 8 pedagogických pracovníků - učitelů odborného výcviku, 4 žáci učebního oboru 41-56-H/02 Opravář lesnických strojů a  8 žáků učebního oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, ve věku 17-19 let.

Pedagogové po dobu 5 dnů studovali  systém odborného vzdělávání učebního oboru Opravář lesnických strojů ve slovenské škole, seznámili se se zejména s  výukou odborného výcviku, poznali systém provázanosti a spolupráce se sociálními partnery ve slovenských podmínkách a začleňování požadavků trhu práce a sociálních partnerů do odborného vzdělávání. Nedílnou součástí stáží bylo získání informace o systému celoživotního vzdělávání a možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve skupině stážistů byli pracovníci všech odborností potřebných pro praktickou přípravu učebního oboru Opravář lesnických strojů.  Všichni sledovali jeden konkrétní cíl - poznat  systém odborného vzdělávání v oblasti opravárenství lesnických strojů, porovnat způsoby a formy vzdělávání u nás a na Slovensku a získat nové inovativní a neotřelé výukové metody, techniky a postupy.

Účastníci pracovali v odborných učebnách školy, odborných dílnách, navštívili sociální partnery, získali přehled o organizaci vzdělávání, prostudovali vzdělávací programy, metodiku a organizaci výuky. Zúčastnili se náslechů v hodinách odborných předmětů, zapojili se do práce v odborném výcviku a porovnali výstupy vzdělání vzhledem k potřebám trhu práce. Výstupem stáže je ucelený přehled o způsobech vzdělávání v opravárenství lesnických strojů. Všechny materiály byly předloženy a prezentovány na předmětových komisích a  poznatky dobré praxe byly zahrnuty do ŠVP a jsou používány v teoretické a praktické výuce. Stáž se uskutečnila v termínu 26.2. - 2.3.2018.