Ing. Milan Šimon

Pozice: Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů
Telefon: 481 351 214
E-mail: msimon@iss-vysokenj.cz