Šablony II OP VVV

Šablony II OP VVV pro ISŠ Vysoké nad Jizerou

 

  • Úplný název projektu: Šablony II OP VVV pro ISŠ Vysoké nad Jizerou
  • Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016557
  • Doba realizace projektu: 1. 2. 2020 – 31. 1. 2021
  • Velikost rozpočtu: 1 632 762 Kč

 

Stručná anotace projektu:

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních aktivit.

Konkrétně budou ve škole působit čtyři koordinátoři spolupráce školy a zaměstnavatele, kteří budou upevňovat a dále rozvíjet partnerství a spolupráci se sociálními partnery z řad zaměstnavatelů, případně dalších aktérů na trhu práce.

V domově mládeže (DM) budou dva vybraní vychovatelé poskytovat kariérové poradenství zájemcům z řad žáků, případně jejich rodičům.

Vybraným pedagogům (zejména z řad DM) bylo v rámci projektu umožněno vzdělávání v oblastech, které si sami zvolili pro svůj osobnostně profesní rozvoj.

Navíc bude profesní růst pedagogů napříč celou školou podpořen zapojením odborníka z praxe, který vnese do výuky nové trendy a poznatky ze svého oboru a obohatí vyučování novými vyučovacími metodami.

Po dobu čtyř pololetí bude žákům naší školy, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, umožněno navštěvovat doučování se zaměřením na nejvíce problematické předměty a témata.

Po tuto dobu budou také otevřeny kluby (čtenářský, zábavné logiky a deskových her, komunikace v cizím jazyce) pro všechny žáky bez rozdílu.

Současně bude vybraným žákům umožněna exkurze v podobě projektového dne mimo školu.