Milan Lukeš

Pozice: vedoucí Autoškoly
Telefon: 481 351 223, 731 986 108
E-mail: mlukes@iss-vysokenj.cz