Šablony OP JAK

Šablony OP JAK pro ISŠ Vysoké nad Jizerou

je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

  • personální podpora (zapojení dvou kariérových poradců na SŠ a čtyř koordinátorů spolupráce SŠ a zaměstnavatelů/sociálních partnerů),
  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání na SŠ,
  • inovativní vzdělávání žáků na SŠ a v DM (s cílem obohatit stávající výuku či poskytnout smysluplnou volnočasovou aktivitu spočívající v kombinaci vhodně zvolené formy a tématu s důrazem na podporu žáků a studentů SŠ a DM ohrožených školním neúspěchem za účelem snižování předčasných odchodů ze vzdělávání).

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003371

 

Doba realizace projektu: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025

 

Rozpočet projektu: 2 346 464,00 Kč

OP JAK (JPG)