Studijní obory

Logistické a finanční služby dálková forma

3 roky, dálkově forma vzdělávání - výuka1 x týdně

Studenti se učí vykonávat činnosti s příjmem, přepravou a výdejem zboží a surovin, navrhovat...

Autotronik - Autotronička: dvouleté zkrácené studium

2 roky, denní prezenční forma studia

Výuka je zaměřena na údržbu, opravy, diagnostiku a měření technického stavu motorových...

Logistické a finanční služby

2 roky, denní prezenční forma studia

Žáci se učí vykonávat činnosti s příjmem, přepravou a výdejem zboží a surovin, navrhovat...

Autotronik - Autotronička

4 roky, denní prezenční forma studia

Žáci se účí provádět základní údržbu a  opravy motorových vozidel. Dále si osvojují...