Ing. Vladimír Kubrt

Pozice: zástupce ředitelky pro teoretickou výuku, osoba zodpovědná za ochranu OÚ
Telefon: 481 351 215, 723 976 113
E-mail: vkubrt@iss-vysokenj.cz