Zahraniční stáže

Program Erasmus ve školním roce 2022-23

V rámci programu Erasmus, který je financován z prostředků Evropské unie, se nám podařilo  realizovat   dvě krátkodobé mobility žáků v odborném vzdělávání a přípravě.

4 opraváři lesnických strojů vyrazili v říjnu 2022 na odbornou stáž do Střední lesnické školy v Tvrdošíně.

Zde získali osvědčení k obsluze hydraulické ruky, naučili se provádět měsíční údržbu motorové pily značky Husqarna a denní údržbu lesního kolového traktoru LKT, zdokonalili se ve zhotovení koutového svaru v obloukovém svařování.

8 mechaniků opravářů motorových vozidel vyrazilo v březnu 2023 do polského Walbrzychu, a to do střední automobilové školy.

Ti se v autorizovaném servisu Citroen naučili provést diagnostiku podvozku vozidla Citroen a zjištěné signály vyhodnotit, dále opravovali na vozidlech Citroen brzdy. Zde se zaměřili na výměnu brzdových destiček a kotoučů.  Za použití zařízení polské školy se naučili měnit motorový olej a opravovat pneumatiky.

Všichni účastníci stáži se tak naučili pracovat s odlišnými stroji a zařízením. Získali znalosti, dovednosti, které v naší škole. nemají možnost získat. Žáci se také seznámili s   kulturou a způsobem života tamních obyvatel. Ve volném čase poznávali okolní krajinu a památky. Pracovali v běžném kolektivu žáků partnerské školy a navázali tak i osobní přátelství.

Prostřednictvím doprovodných osob jsme získali nové odborné zkušenosti a poznatky o organizaci a metodách odborného vzdělávání.

Všichni zvýšili své odborné znalosti a dovednosti, sebevědomí a možnost uplatnění na trhu práce.

Zahraniční stáže  ISŠ VYSOKÉ NAD JIZEROU

Již dvacet let probíhají v aší škole odborné stáže realizované v rámci programu Erasmus+. A tak jen namátkou...

Slovenští žáci ve Vysokém nad Jizerou:

2. března přijelo šest slovenských žáků s pedagogickým dozorem, kteří v naší škole realizovali dvoutýdenní odbornou stáž. Byli to kluci z druhého ročníku oboru Opravář lesnických strojů ze slovenského Tvrdošína. Během stáže pracovali v odborných dílnách školy a byli na dvou exkurzích ve Škodě Vrchlabí a v Dopravním podniku města Liberec, kde si prohlédli opravnu tramvají. Pro práci v dílnách se rozdělili do skupin, ve kterých postupně pracovali v lakovně, v motorkářské dílně, v odborné elektrotechnické učebně a vyzkoušeli si práci s diagnostikou.

 Kromě práce jsme připravili i program na volná odpoledne a víkendy. Chtěli jsme jim ukázat a také představit zdejší region. Prohlédli si místní muzeum, navštívili pohyblivý betlém ve Staré Vsi a krásné Bozkovské jeskyně. Prohlédli si také Harrachov - místní sklárnu, muzeum Šindelku, Mumlavské vodopády a svezli se na bobové dráze, což byl pro všechny adrenalinový zážitek. Velice se jim líbilo také Vrchlabí a Jablonec nad Nisou. O víkendu jsme byli v Liberci, kde si prohlédli botanickou zahradu, IQlandii a vyřádili se v bazénu. Program jsme doplnili aktivním sportem. Kromě bowlingu a kuželek si s našimi žáky zahráli fotbal, basketbal i volejbal.

Při setkání s paní ředitelkou slovenští žáci naši školu velmi chválili a oceňovali vysokou úroveň našich dílen a vstřícný přístup pedagogů.     

Naši žáci v Polsku:

15. března odcestovalo osm žáků druhého ročníku oboru Mechanik opravář motorových vozidel do polské partnerské školy ve Walbrzychu. S partnerskou školou ZESZPÓL SZKÓL Nr. 5 im M. T. Hubera spolupracujeme již deset let a všechny realizované stáže měly  vždy velmi vysokou úroveň. 

Hlavním garantem stáže byl pan ředitel Mgr. Piotr Krzywda, který má velké zkušenosti s realizací a vedením projektů. Kvalitu stáže zaštítili také jeho kolegové Mgr. Marek Wieczorek a Halina Rawińska. Všichni pedagogové, kteří se na organizaci stáže podíleli byli velmi vstřícní a trávili s našimi žáky mnoho svého volného času.

Program stáže byl jako vždy perfektně připraven. Vše dokonale klapalo, ať se jednalo o odborné praxe v dílnách a ve firmě Citroen, práce v odborných učebnách nebo ubytování a program na volná odpoledne. Žáci i doprovodná osoba byli ubytováni v sousedním lázeňském městečku Sztawno Zdroj v penzionu Wanda. Odborné praxe probíhaly v dílnách školy a v servisu Citroen. Velmi zajímavá byla práce v odborných učebnách školy – autotroniky, elektrotechniky, mechatroniky a CNC učebně. Během stáže byli také na dvou odborných exkurzích ve firmách Toyota a Faurecia. Všichni účastníci kladně hodnotili, že se seznámili s novými pracovní postupy a metodami práce a mohli pracovat s moderními nástroji. V odborných učebnách si žáci vyzkoušeli práci na cvičných panelech, kde simulovali závady a jejich odstraňování. Velmi zajímavá byla práce v CNC učebně, kde si vyzkoušeli celý technologický postup výroby součásti. Během celé stáže se žákům věnovali zkušení odborníci, kteří jim předávali své znalosti a zkušenosti z oblasti oprav a servisu automobilů. Polští pedagogové se velmi pochvalně vyjadřovali o zručnosti, odborných znalostech a pracovní morálce našich žáků.

Zážitkem byl i pestrý program pro volný čas. Společně s našimi žáky se jich účastnili také žáci a žákyně z partnerské školy. Společně sportovali v tělocvičně a byli také v aquaparku. Zajímavá byla prohlídka zámku Ksiacz, nově opravených dolů i elektrárny. Během volnočasových aktivit se žáci skamarádili a trávili společně hodně volného času. Je potěšující, že získané kontakty přetrvávají a dál se rozvíjejí. Na konci stáže žáky přijal starosta města, který kladně hodnotil spolupráci obou škol v odborné přípravě žáků.