Logistické a finanční služby dálková forma

Profil studia

Studenti se učí vykonávat činnosti s příjmem, přepravou a výdejem zboží a surovin, navrhovat materiálové a informační toky ve výrobních a zásobovacích řetězcích; seznámí se se zásadami podnikové, výrobní, obchodní a distribuční logistiky. Součástí vzdělání je i ekonomické vzdělání, kde se žáci učí činnostem, které jsou spojeny s chodem podniku – např. účetnictví, marketing, personální agenda, podniková administrativa, apod. Absolventi najdou uplatnění v bankách, pojišťovnách, poštách, dopravních a přepravních společnostech. Tento obor je určen jak pro chlapce, tak pro dívky. Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat na vyšších odborných školách obdobného zaměření. Praxe probíhá na smluvních pracovištích reálných podniků.

Podmínky zahájení studia:

  • předložení výučního listu,
  • obor bude otevřen pouze při dostatečném počtu uchazečů (min. 15).

Výuka může probíhat například  ve středu od 14:45 h. do 19:55 h. Konkrétní režim výuky se upřesní podle možností uchazečů.

Tento obor nebude nabízen v prvním a druhém kole přijímacího řízení.

 

Kód oboru: 37-42-L/51
Délka studia: 3 roky
Kategorie vzdělávání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou
Způsob zakončení: Maturitní zkouška

Přihláška

Přihlášky na školu pro nástavbové denní a dálkové studium jsou ke stažení v sekci Formuláře.

Ke stažení

Pěkná 4.jpg
Pěkná 4.jpg