Karosář

Profil studia

Stipendijní učební obor, kde mohou žáci získat odměnu 1000 až 4000 Kč pololetně v závislosti na výsledcích a každý měsíc v závislosti na docházce motivační příspěvek 500 Kč po celou dobu studia.
Obor je zaměřen na opravy karosérií a skříní silničních a kolejových vozidel, opravy a montáže. V rámci studia absolventi získají oprávnění ke svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře. Dále mají studenti možnost získat řidičský průkaz skupiny B. Praxe probíhá v odborných dílnách školy a částečně na reálných pracovištích autoopraven.

Kód oboru: 23-55-H/02
Délka studia: 3 roky
Kategorie vzdělávání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
Způsob zakončení: Závěrečná zkouška

Přihláška

Přihlášky na školu pro nástavbové denní a dálkové studium jsou ke stažení v sekci Formuláře.

Ke stažení

Video

 

Fotogalerie