Operátor - Logistik

Profil studia

Učební obor zaměřený na činnosti v oblasti dopravy, skladování, administrativy a řízení. Je vhodný pro dívky i chlapce.
Absolventi najdou uplatnění v logistických centrech, výrobních podnicích, internetových obchodech, dopravě a přepravě, administrativě.
Získání osvědčení k obsluze manipulačních a vysokozdvižných vozíků.
Odborná praxe a spolupráce s mezinárodní společností C.S. Cargo.
Perspektivní profese v dynamicky se rozvíjejícím odvětví.
Nadprůměrné výdělky s možností profesního růstu.
Fyzicky nenáročná práce v čistém pracovním prostředí.
Úspěšným absolventům nabízíme možnost pokračovat v 2letém nástavbovém studiu Logistické a finanční služby.

Kód oboru: 66-53-H/01
Délka studia: 3 roky
Kategorie vzdělávání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
Způsob zakončení: Závěrečná zkouška

Přihláška

Přihlášky na školu pro nástavbové denní a dálkové studium jsou ke stažení v sekci Formuláře.

Ke stažení

Video

 

Fotogalerie