Silniční technika

Profil studia

Učební obor je zaměřen na opravu, údržbu, obsluhu vozidel a strojů používaných při stavbě, údržbě a opravě dopravních komunikací. Součástí výuky je získání řidičských průkazů skupiny B a C .  Žáci s dobrými studijními výsledky mají možnost získat prospěchové stipendium.  Žáci, kteří mají dobrou docházku do školy, mohou dále získat motivační stipendium, které je vypláceno každý měsíc po celou dobu studia.Sociálním partnerem pro zajištění odborné praxe je společnost Silnice Libereckého kraje, a.s. Po ukončení studia lze v rámci nástavbového studia získat maturitní vzdělání.

Přihláška

Přihlášky na školu pro nástavbové denní a dálkové studium jsou ke stažení v sekci Formuláře.

Kód oboru: 23-65-H/03
Délka studia: 3 roky
Kategorie vzdělávání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
Způsob zakončení: Závěrečná zkouška

Video

Přinášíme krátké video našeho sociálního partnera - Silnice LK a.s.

silniční technika.webp
silniční technika.webp

Fotogalerie