Exkurze na Univerzitě Pardubice

Žáci 1. a 2. ročníku nástavbového oboru Logistické a finanční služby se zúčastnili v pondělí 7. března 2022 exkurze na Dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích. Dopravní fakulta Jana Pernera poskytuje komplexní rozsah vzdělávání v dopravě, který pokrývá studijní obory dopravně-ekonomické, dopravně-technologické a dopravně-technické včetně dopravního stavitelství. 

 

Sraz byl naplánovaný na 9:15 u hlavního vchodu univerzity, někteří zvolili dopravu svým autem, jiní vlakem. Po příjezdu všech jsme se spolu s paní učitelkou Ulrychovou přesunuli do dopravního sálu Dopravní fakulty, kde probíhala jedna část exkurze. 

Exkurze byla rozdělena na dopolední část a odpolední část, proto jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedna skupina se přesunula do učebny, ve které se nachází virtuální dispečink pro dálkové řízení železničního provozu, kde se nám věnoval Ing. Petr Nachtigall, Ph. D. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o dálkovém řízení železničního provozu pomocí elektroniky, dále také informace o nabízených studijních oborech a podmínkách studia. Na závěr zbyl čas na dotazy. Druhá třída zůstala v dopravním sále s Ing. Tomášem Hodrem. Zde se nachází obrovská cvičná vláčkodráha se všemi typy železničního zabezpečení, od prvopočátku historie železniční dopravy až k současnosti. Na zmíněné vláčkodráze se studenti učí, jak fungují všechny druhy železničního zabezpečení, co všechno je potřeba udělat, aby nebyla ohrožena bezpečnost a vše fungovalo, tak jak má. Poté byla pauza na oběd, po obědě se skupiny prohodily. Na konci, kdo měl zájem, si mohl domů odvést drobné upomínkové dárečky. 

Domnívám se, že účel exkurze byl naplněn a nabyté vědomosti, kterých nebylo opravdu málo, žákům pomohou jak ve studiu, tak i v životě, případně ve výběru budoucí vysoké školy. 

Na závěr bych rád poděkoval pracovníkům Dopravní fakulty Jana Pernera za čas, který nám věnovali. 


Vítek Hás, žák L1FS