Mimořádný úspěch studenta

Návod na přihlášení do Bakalářů - zde

Odkaz na videonávod - zde


 

Mimořádný úspěch studenta ISŠ Vysoké nad Jizerou v matematické soutěži

Žáci naší školy se pravidelně účastní Celostátní matematické soutěže středních odborných škol, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků. Soutěží se v sedmi kategoriích. Tři jsou pro tříleté učební obory a čtyři pro čtyřleté studijní obory. Proběhne školní kolo a jeho vítězové postupují přímo do kola celostátního. Konkurence je veliká a umístění na stupních vítězů je mimořádný úspěch. V letošním 31. ročníku se náš žák Vojtěch Hlubuček ze třídy L1SM umístil na vynikajícím třetím místě z 85 účastníků celostátního kola v kategorii prvních ročníků učebních oborů. Blahopřejeme!

Ing. Jaroslav Hylmar