VYUŽITÉ DOPOLEDNE

Návod na přihlášení do Bakalářů - zde

Odkaz na videonávod - zde


 

Dne 26. března 2024 navštívili hodiny tělesné výchovy třídy N3T,LFS1 a A3T nprap. Pavel Srna se svou kolegyní nprap. Ivanou Kopalovou, aby kluky seznámili se základy sebeobrany. Po krátkém úvodu si chlapci vytvořili dvojice a nastal praktický nácvik jednotlivých chvatů a hmatů. Pan Srna s kolegyni obcházeli, po praktické ukázce, jednotlivé páry a kontrolovali úchopy. Všichni byli do cvičení na tolik zabraní, že jsme téměř zapomněli hlídat hodinky. Během svačiny se vystřídala nástavbová třída s třetím ročníkem Autotroniků. I oni si osvojovali základy sebeobrany od jednoduchých prvků úkroků přes hmaty, údery až po kopy. I tentokrát nám utíkal čas velmi rychle. Následovala společná beseda na klubovně domova mládeže. Kluci se dozvěděli, jak to chodí s příjímacím řízením u Policie ČR. Nechyběli ani dotazy, na které naši hosté trpělivě odpovídali. Z jednotlivých reakcí našich žáků mohu říci, že to bylo příjemně a užitečně strávené dopoledne.

Za kabinet TV, Mgr. Hana Blechová

Sebeobrana 24 (jpg)