Adaptační kurz

Návod na přihlášení do Bakalářů - zde

Odkaz na videonávod - zde


 

Měsíc září se pro první ročníky nesl ve znamení adaptačních kurzů. Cílem těchto 3denních pobytů je především stmelení nově vzniklých kolektivů a správné vykročení na společnou cestu nadcházejícími roky studia.

Třída M1K, pod vedením třídního učitele p. Mgr. Martina Boháče, zvolila vzhledem k vybrané lokalitě Českého ráje a příznivé předpovědí počasí cestování na kolech.

18. září ráno se tak téměř celá třída dala do pohybu a po 42 km, až na jedno včelí bodnutí, v pořádku dorazila do campingu „V Ráji“ blízko Rovenska pod Troskami. Po pozdním obědě a krátkém odpočinku následoval samotný adaptační program.

19. září skupinu čekala 25 km projížďka Českým rájem se zastávkami u obrácených zvonů v Rovensku pod Troskami a v motomuzeu na Borku. Den byl zakončen společným posezením u ohně a opékáním buřtů.

20. září se po vydatné snídani pedály kol roztočily směrem zpátky ke škole, k Vysokému nad Jizerou.

Je jasné, že soudržnost třídy bude ještě mnohokrát prověřována časem a událostmi, které přijdou… Ale již teď jsme přesvědčeni o tom, že podobné akce jsou dobrým začátkem.