Prevence závislostí OPL

Návod na přihlášení do Bakalářů - zde

Odkaz na videonávod - zde


 

Ve čtvrtek 13. dubna 2023 probíhaly na středních školách příjímací zkoušky. A právě tento den žáci šesti tříd naší školy – A2T, N3T, M3a, M3B, M2L a O2A – využili na prevenci závislostí. Vše se odehrávalo v kině Jitřenka v Semilech, kam byli žáci přepraveni autodopravcem p. Rážem.
 V sále již na ně čekala policistka Martina Frýdová. Prezentace byla zaměřena na právní odpovědnost při užívání OPL (omamné a psychotropní látky) a druhy OPL. Přednáška byla přerušována častými dotazy z řad žáků. Myslím si, že všechny natolik pohltil obsah projekce, že jsme nevnímali rychlé plynutí času. Po krátké přestávce na svačinu následovalo promítání filmu Banger, který zaujal nejen obsahem, ale i formou. Po projekci téměř všichni nasedli do autobusu, který je dopravil zpět do Vysokého nad Jizerou. Doufám, že se žákům obsah dopoledne líbil a že si každý odnesl svůj zážitek.