Finanční dar pro studenty oboru Silniční technika

Všem žákům nabízíme bezplatné doučování, které je hrazeno z Národního plánu obnovy.
Více informací vám sdělí třídní učitel.


 

Finanční dar pro studenty oboru Silniční technika

Koncem roku předal předseda představenstva Silnice LK a.s. Ing. Petr Správka finanční dar v hodnotě 50 000 Kč studentům druhého ročníku oboru Silniční technika. Z tohoto daru bude žákům vyplaceno stipendium v závislosti na jejich studijních výsledcích a hodnocení jejich praxe. Takto získané stipendium bude motivovat studenty k zodpovědnějšímu přístupu při přípravě na budoucí povolání.

Děkujeme vedení společnosti Silnice LK a. s. za výbornou spolupráci v oblasti zajištění praxe pro naše studenty a za poskytnutý finanční dar.