Návštěva delegace ze St. Gallen

Návod na přihlášení do Bakalářů - zde

Odkaz na videonávod - zde


 

Dne 13. 10. 2022 navštívila naší školu delegace ze St. Gallen v rámci  regionální spolupráce mezi Libereckým krajem a kantonem St. Gallen. Těžištěm návštěvy byla výchova ke vzdělávání a poradenství při výběru povolání. Delegace se na krátkém workshopu s paní ředitelkou seznámila s naší školou a poté si prohlédla Centrum odborného vzdělávání. Naší škole bylo ctí, že mohla ukázat zahraniční delegaci na jak vysoké úrovni se u nás připravují budoucí odborníci pro automobilový průmysl.