Zápisový lístek

Zápisové lístky

Žádáme přijaté žáky o rychlé odevzdání (zaslání) zápisových lístků na sekretariát naší školy. Děkujeme.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek

  • potvrzuje úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole,
  • uplatňuje se ve lhůtě 10 pracovních dní od zveřejnění seznamu přijatých,
  • uplatňuje se jen JEDNOU,
  •  !!! lze jej vzít zpět (pokud je již jednou uplatněný) v případě přijetí do školy na základě odvolání, uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 školského zákona (talentové zkoušky) a NOVĚ na základě Opatření obecné povahy č. 8 v případě konání přijímací zkoušky v náhradním termínu a následného přijetí v dané střední škole!!!,
  •  zápisový lístek lze uplatnit v závislosti na datu zveřejnění seznamu 

Vzetí zápisového lístku zpět

  • vzetí zápisového lístku zpět novela školského zákona neumožňuje.
  • výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo úspěšné jeho odvolání (novela § 60a odst. 7 školského zákona).
  • dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Pokud uchazeč zápisový lístek neuplatní, vzdává se práva být žákem dané střední školy.

 Přidat zde obsah na stránku