Úvod » Pro uchazeče » Učební obory

SILNIČNÍ TECHNIKA: 23-65-H/03
NOVĚ OTEVŘENÝ  UČEBNÍ OBOR POUZE UNÁS

Délka studia:              3 roky

Kategorie vzdělání:    Střední odborné vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení:      Závěrečná zkouška

Profil studia:     


Učební obor je zaměřen na opravu, údržbu, obsluhu vozidel a strojů používaných při stavbě, údržbě a opravě dopravních komunikací. Součástí výuky je získání řidičských průkazů skupiny B a C a svářečských certifikátů.  Žáci s dobrými studijními výsledky mají možnost získat prospěchové stipendium. Sociálním partnerem pro zajištění odborné praxe je společnost Silnice Libereckého kraje, a.s. Po ukončení studia lze v rámci nástavbového studia získat maturitní vzdělání.
Silničář obrázek

PREZENTACE - SILNIČNÍ TECHNIKA - tříleté studium

Kam na školu - super video o škole

OPERÁTOR - LOGISTIK 66-53-H/01

Jediný v Libereckém kraji!

Délka studia:              3 roky

Zaměření:                   Doprava, přeprava, skladování, administrativa, řízení

Kategorie vzdělání:    Střední odborné vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení:      Závěrečná zkouška

Profil studia:             

Vhodný pro dívky a chlapce.
Učební obor zaměřený na činnosti v oblasti dopravy, skladování, administrativy a řízení.
Uplatnění v logistických centrech, výrobních podnicích, internetových obchodech, dopravě a přepravě, administrativě.
Získání osvědčení k obsluze manipulačních a vysokozdvižných vozíků.
Odborná praxe a spolupráce s mezinárodní společností C.S. Cargo.
Perspektivní profese v dynamicky se rozvíjejícím odvětví.
Nadprůměrné výdělky s možností profesního růstu.
Fyzicky nenáročná práce v čistém pracovním prostředí.
Úspěšným absolventům nabízíme možnost pokračovat v 2letém nástavbovém studiu Logistické a finanční služby.
LGS1

PREZENTACE - LOGISTIČKA - LOGISTIK - tříleté studium


 

OPRAVÁŘ LESNICKÝCH STROJŮ - obor 41-56-H/02

Délka studia:             3 roky

Kategorie vzdělání:    Střední odborné vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení:      Závěrečná zkouška

Profil studia:             

oprava a údržba lesnické techniky, motorových pil, zahradní techniky, traktorů a ostatních motorových vozidel; v rámci výuky mají studenti možnost získat základní kurz řezání motorovou pilou, řidičská oprávnění skupin A – C a svářečské oprávnění pro svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře. Praxe probíhá v odborných dílnách školy a částečně i v reálných opravnách.

PREZENTACE - OPRAVÁŘ LESNICKÝCH STROJŮ - tříleté studium


 

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL - Automechanik Automechanička: 23-68-H/01 - jednostopá vozidla

Délka studia:              3 roky

Kategorie vzdělání:    Střední odborné vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení:      Závěrečná zkouška

Profil studia:             

Údržba, opravy a servisní činnost - motocykly, sněžné skútry, tříkolky; žáci se učí provádět náročné opravy i speciální měření na diagnostických přístrojích. V rámci výuky mají studenti možnost získat řidičská oprávnění skupin A – C a svářečské oprávnění pro svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře. Praxe probíhá v odborných dílnách školy.

 

KAROSÁŘ - obor 23-55-H/02

Stipendijní učební obor - odměna 1000 až 4000 Kč pololetně v závislosti na výsledcích
Délka studia:
             3 roky

Kategorie vzdělání:    Střední odborné vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení:      Závěrečná zkouška

Profil studia:             

opravy částí karosérií a skříní silničních a kolejových vozidel, opravy a montáže; v rámci studia absolventi získají oprávnění ke svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře. Dále mají studenti možnost získat řidičský průkaz skupiny B. Praxe probíhá v odborných dílnách školy a částečně na reálných pracovištích autoopraven.

PREZENTACE OBORU KAROSÁŘ


 

AUTOLAKÝRNÍK - AUTOLAKÝRNICE: obor 23-61-H/01

Délka studia:             3 roky

Kategorie vzdělání:    Střední odborné vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení:      Závěrečná zkouška

Profil studia:             

povrchové úpravy karosérií - lakování karosérií a skříní automobilů a dalších vozidel; studenti mohou získat řidičský průkaz skupiny B. Praxe probíhá v autolakovně školy a částečně na reálných pracovištích autolakoven.

PREZENTACE - AUTOLAKÝRNÍK


 

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL - Automechanik Automechanička: 23-68-H/01 - vícestopá vozidla

Délka studia:              3 roky

Kategorie vzdělání:    Střední odborné vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení:      Závěrečná zkouška

Profil studia:             

Údržba, opravy a servis motorových vozidel. Žáci se učí provádět náročné opravy i speciální měření na diagnostických přístrojích. V rámci výuky mají studenti možnost získat řidičská oprávnění skupin A – C a svářečské oprávnění pro svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře. Praxe probíhá v odborných dílnách školy.