Úvod » Pro uchazeče » Studijní obory

Studijní obor s možností získat výuční list ve třetím ročníku studia!!

AUTOTRONIK - AUTOTRONIČKA:

čtyřletý studijní obor 39-41-L/01 s výučním listem

Délka studia:              4 roky - denní studium

Na konci studia lze složit závěrečné zkoušku a získat výuční list v oboru Mechanik opravář motorových vozidel

Kategorie vzdělání:    Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Způsob ukončení:      Maturitní zkouška

Profil studia:             

údržba, opravy, diagnostika a měření technického stavu motorových vozidel, autoopravárenská praxe; v rámci výuky získávají studenti řidičská oprávnění skupin A – C. Praxe probíhá v odborných dílnách školy a částečně na reálných pracovištích autoopraven.

PREZENTACE - AUTOTRONIK - čtyřleté studium

LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY - dvouleté  nástavbové studium 37-42-L/51 a tříleté dálkové studium

Délka studia:              2 roky - denní nástavbové studium, 3 roky - dálkové studium

Kategorie vzdělání:    Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Způsob ukončení:      Maturitní zkouška

Profil studia:             

žáci se učí vykonávat činnosti s příjmem, přepravou a výdejem zboží a surovin, navrhovat materiálové a informační toky ve výrobních a zásobovacích řetězcích; seznámí se se zásadami podnikové, výrobní, obchodní a distribuční logistiky. Součástí vzdělání je i ekonomické vzdělání, kde se žáci učí činnostem, které jsou spojeny s chodem podniku – např. účetnictví, marketing, personální agenda, podniková administrativa, apod. Absolventi najdou uplatnění v bankách, pojišťovnách, poštách, dopravních a přepravních společnostech. Tento obor je určen jak pro chlapce, tak pro dívky. Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat na vyšších odborných školách obdobného zaměření. Praxe probíhá na smluvních pracovištích reálných podniků.

PREZENTACE - LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY - dvouleté denní studium

 

AUTOTRONIK - AUTOTRONIČKA:dvouleté zkrácené studium 39-41-L/01

Délka studia:             2 roky - denní zkrácené studium pro absolventy učebních oborů

Kategorie vzdělání:    Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Způsob ukončení:      Maturitní zkouška

Profil studia:             

údržba, opravy, diagnostika a měření technického stavu motorových vozidel, autoopravárenská praxe;  studium je určeno pro absolventy učebních oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Autoelektrikář se zaměřením na jednostopá a vícestopá vozidla. V rámci výuky získávají studenti řidičská oprávnění skupin A – C. Praxe probíhá v odborných dílnách školy a částečně na reálných pracovištích autoopraven.

PREZENTACE - AUTOTRONIK - dvouleté studium

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ - AUTOTRONIK - dvouleté studium, v excelu