Úvod » Pro uchazeče » Přijímací řízení - kritéria - výsledky přijímacího řízení

Vyhlašujeme IV. kolo přijímacího řízení ..... kritéria zde

Nabízíme volná místa v těchto studijních oborech:
Autotronik - čtyřletý obor
Autotronik - dvouleté zkrácené maturitní studium pro vyučené uchazeče
Logistické a finanční služby - dvouleté nástavbové studium - denní forma pro vyučené uchazeče

Nabízíme volná místa v těchto učebních oborech:
Operátor - Logistik - jediný obor v Libereckém kraji
Mechanik opravář motorových vozidel (vícestopá a jednostopá)
Karasář
Opravář lesnických strojů


 

Výsledky III. kola přijímacího řízení - všichni uchazeči splnili kritéria přijímacího řízení a byli přijati ke studiu.
Autotronik - čtyřletý obor...výsledky zde
Autotronik - dvouleté zkrácené maturitní studium pro vyučené uchazeče...výsledky zde

Logistické a finanční služby.....výsledky zde
Karosář.....výsledky zde

Prosíme o doručení zápisových lístků, u zkráceného studia o potvrzení nástupu do školy osobně nebo e-mailem.


 

Přijímací zkoušky pro studijní obory se konají podle jednotného zadání....více zde.
Přijímací zkoušky se pro učební obory nekonají - přijetí je na základě výsledků ze základní školy a vydaných kritérií.


Přijímáme přihlášky na denní a dálkové studium maturitního oboru "Logistické a finanční služby"
Přihlášky na nástavbové studium ....více zde.. v excelu
Přihlášky na dálkové studium ....více zde

Přihláška na školu pro denní studijní a učební obory - ke stažení zde
Přihláška na školu pro nástavbové obory - ke stažení zde

Ke studiu všech autooborů ( Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář lesnických strojů, Autoklempíř a Autolakýrník ) je třeba lékařské potvrzení - viz. přihláška ke studiu !!!

Poznámka: Na obor Autotronik se zaměřením na jednostopá a vícestopá vozidla - dvouleté zkrácené studium pro absolventy tříletých učebních oborů se neodevzdávají zápisové lístky!

Napište nám:

Žádáme přijaté žáky o rychlé odevzdání (zaslání) zápisových lístků na sekretariát naší školy. Děkujeme.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 
Vzetí zápisového lístku zpět
Vzetí zápisového lístku zpět novela školského zákona neumožňuje.
Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo úspěšné jeho odvolání (novela § 60a odst. 7 školského zákona).
Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
Pokud uchazeč zápisový lístek neuplatní, vzdává se práva být žákem dané střední školy.

Zápisový lístek
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Váš email:
Zpráva:
Opište z obrázku:
CAPTCHA Image