Úvod » Pro uchazeče » Přijímací řízení - kritéria - výsledky přijímacího řízení

Uchazeči, kteří byli přijati a již odevzdali zápisový lístek, obdrží do 14 dnů písemně všechny potřebné informace ke studiu.


Přijímací zkoušky pro studijní obor Autotronik a Logistické a finanční služby proběhnou 8. 6. 2020.
Pozvánku a informace ke zkoušce vám zašleme poštou.


Vyhlašujeme II. kolo přijímacího řízení pro učební obory - kritéria zde

Nabízíme tyto učební obory:
Operátor - Logistik
Mechanik opravář motorových vozidel (vícestopá a jednostopá)
Klempíř
Opravář lesnických strojů


 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení učebních oborů:
Prosíme studenty učebních oborů, kteří byli přijati,o doručení podepsaných zápisových lístků na adresu školy. Děkujeme.
 
Mechanik opravář motorových vozidel (23-68-H/01)....více zde
Aulolakýrník (
23-61-H/01).....více zde
Operátor-Logistik (66-53-H/01) .....více zde
Opravář lesnických strojů (
41-56-H/02) .....více zde
Karosář (23-55-H/02).....více zde
 
Osm kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku. Zápisový lístek můžete zaslat poštou nebo jej přinést osobně za dodržení bezpečnostních opatření.
Zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí opakovaně.
Zákon říká, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné. K tomu se přistoupilo z důvodu urychlení procesu přijímání.

 
V případě dotazů volejte  481 593 900

Informace k přijímacím zkouškám – publikováno ve Sbírce zákonů č.135/2020 dne 27. 3. 2020

1.       Jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dnů po otevření škol.
Konkrétní termín následně stanoví MŠMT.

2.       Obsah a forma konání JPZ se nemění – písemný test z ČJ a M.

3.       Oproti původní verzi je stanoven pouze jeden termín. Zachován zůstává náhradní termín.
Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě. Pouze v případě, že v prvním pořadí uvedl uchazeč nematuritní obor, skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí.

4.       Školní přijímací zkouška (pokud je stanovena v kritériích) -ředitel školy neprodleně vyhlásí dva termíny konání školní přijímací zkoušky v návaznosti na harmonogram přijímacího řízení. Pozvánku zašle nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky.

5.       Vyhodnocení JPZ provede Cermat do 7 kalendářních dnů po konání zkoušek.
Škola má jeden den na vyhodnocení a zveřejnění výsledků zkoušek.

6.       Zveřejnění bude na www a veřejně přístupném místě alespoň po dobu 15 dnů.

7.       Odevzdání zápisového lístku je stanoveno do 5 pracovních dnů od termínu zveřejnění.
Pozor: uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Podrobnější informace...zde


 

Přijímací zkoušky pro studijní obory se konají podle jednotného zadání....více zde.
Kritéria pro přijetí do studijních oborů .....více zde
Termíny přijímacích zkoušek...více zde.

Přijímací zkoušky se pro učební obory nekonají - přijetí je na základě výsledků ze základní školy a vydaných kritérií.
Kritéria pro přijímací řízení ....více zde

 

Přijímáme přihlášky na denní a dálkové studium maturitního oboru "Logistické a finanční služby"
Přihlášky na nástavbové studium ....více zde.. v excelu
Přihlášky na dálkové studium ....více zde

Přihláška na školu pro denní studijní a učební obory - ke stažení zde
Přihláška na školu pro nástavbové obory - ke stažení zde

Ke studiu všech autooborů ( Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář lesnických strojů, Autoklempíř a Autolakýrník ) je třeba lékařské potvrzení - viz. přihláška ke studiu !!!

Poznámka: Na obor Autotronik se zaměřením na jednostopá a vícestopá vozidla - dvouleté zkrácené studium pro absolventy tříletých učebních oborů se neodevzdávají zápisové lístky!

Napište nám:

Žádáme přijaté žáky o rychlé odevzdání (zaslání) zápisových lístků na sekretariát naší školy. Děkujeme.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 
Vzetí zápisového lístku zpět
Vzetí zápisového lístku zpět novela školského zákona neumožňuje.
Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo úspěšné jeho odvolání (novela § 60a odst. 7 školského zákona).
Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
Pokud uchazeč zápisový lístek neuplatní, vzdává se práva být žákem dané střední školy.

Zápisový lístek
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Váš email:
Zpráva:
Opište z obrázku:
CAPTCHA Image