Úvod » Pro uchazeče » Přijímací řízení - kritéria - rozhodnutí

Kritéria přijímacího řízení pro studijní a učební obory na školní rok 2019/2020
Kritéria....více zde


 

Srdečně Vás zveme na dny otevřených dveří a přijímací zkoušky "nanečisto".

Sobota 16. února 2019 od 8.00 do 13.00 h.
Pro budoucí studenty maturitních oborů nabízíme možnost vyzkoušet si  přijímací zkoušky "nanečisto".
Začátek přijímaček nanečisto mezi 8:00 a 8:30h.

 

Přijímací zkoušky pro studijní obor čtyřletý Autotronik 39-41-L/01:

První řádný termín- pátek 12. dubna 2019 ( Matematika v 8:30 h, Český jazyk v 10:50 h.)
Druhý
řádný termín- pondělí 15. dubna 2019 ( Matematika v 8:30 h, Český jazyk v 10:50 h.)

Přijímací zkoušky pro studijní obor dvouletý Logistické a finanční služby 37-42-L/51

První řádný termín- pátek 12. dubna 2019 ( Matematika v 8:30 h, Český jazyk v 10:50 h.)
Druhý
řádný termín- pondělí 15. dubna 2019 ( Matematika v 8:30 h, Český jazyk v 10:50 h.)

Přijímací zkoušky pro studijní obor dvouletý Autotronik  39-41-L/01:

Řádný termín- pátek 12. dubna 2019 ( Matematika v 8:30 h, Český jazyk v 10:50 h.)


 

Žádáme přijaté žáky o rychlé odevzdání (zaslání) zápisových lístků na sekretariát naší školy. Děkujeme.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 
Vzetí zápisového lístku zpět
Vzetí zápisového lístku zpět novela školského zákona neumožňuje.
Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo úspěšné jeho odvolání (novela § 60a odst. 7 školského zákona).
Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
Pokud uchazeč zápisový lístek neuplatní, vzdává se práva být žákem dané střední školy.

Zápisový lístek
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.


Přijímací zkoušky se pro učební obory nekonají - přijetí je na základě výsledků ze základní školy

Přijímáme přihlášky na denní a dálkové studium maturitního oboru "Logistické a finanční služby"
Přihlášky na nástavbové studium ....více zde.. v excelu
Přihlášky na dálkové studium ....více zde

Přihláška na školu pro denní studijní a učební obory - ke stažení zde
Přihláška na školu pro nástavbové obory - ke stažení zde

Ke studiu všech autooborů ( Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář lesnických strojů, Autoklempíř a Autolakýrník ) je třeba lékařské potvrzení - viz. přihláška ke studiu !!!

Poznámka: Na obor Autotronik se zaměřením na jednostopá a vícestopá vozidla - dvouleté zkrácené studium pro absolventy tříletých učebních oborů se neodevzdávají zápisové lístky!

Napište nám:

Váš email:
Zpráva:
Opište z obrázku:
CAPTCHA Image