Úvod » Pro uchazeče » Přijímací řízení - kritéria - výsledky přijímacího řízení

Vyhlašujeme druhé II. kolo přijímacího řízení pro studijní a učební obory:

Studijní obory.....více zde
Učební obory....více zde
T
ermín odevzdání příhlášek pro II. kolo je 31. 5. 2022.
Druhé kolo pro čtyřletý studijní obor Autotronik budeme vyhlašovat 19. 5. 2022 (po uzavření I. kola).


 

Výsledky I. kola  přijímacího řízení pro  studijní obory

Autotronik  39-41-L/01......výsledky zde

Logistické a finanční služby 37-42-L/51....výsledky zde

Zápisový lístek doručte do školy nejdéle do 17. 5. 2022. Děkujeme.


 

Výsledky I. kola  přijímacího řízení pro učební obory :

Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/03....výsledky

Mechanik motocyklů 23-68-H/03.....výsledky

Autolakýrník 23-61-H/01......výsledky

Operátor - Logistik 66-53-H/01......výsledky

Karosář 23-55-H/02......výsledky

Opravář lesnických strojů 41-56-H/02......výsledky

Silniční technika 23-65-H/03.......výsledky

Zápisový lístek doručte do školy nejdéle do 9. 5. 2022. Děkujeme.


 

Výsledky I. kola  přijímacího řízení pro zkracený studijní obor Autotronik:

Autotronik dvouleté zkrácené studium 39-41-L/01......výsledky zde


 

Rozhodnutí o zrušení školních přijímacích zkoušek pro obor Autotronik - dvouleté zkrácené studium
Na základě vydaných kritérií pro první kolo přijímacího řízení zrušila ředitelka školy školní přijímací zkoušky pro zkrácené dvouleté studium oboru Autotronik. Žáci, kteří podali přihlášku do 1. 3. 2022 jsou přijati ke studiu s nástupem od 1. 9. 2022.
Žákům bude doručeno rozhodnutí o přijetí v nejbližší době. Na základě tohoto rozhodnutí musí každý uchazeč obratem doručit do školy závazné sdělení, že ke studiu nastoupí (bude přiloženo k rozhodnutí). Sdělení o nástupu nám musíte doručit nejdéle do 12. 5. 2022.
V případě, že neobdržíme toto sdělení, budeme vaše přijetí považovat za bezpředmětné.


 

Informace pro zájmce o studium, kteří odevzdali přihlášku v I. kole (do 1. 3. 2022)
V týdnu od 28. 3. 2022 budou všem uchazečům, kteří k nám podali přihlášku do I. kola, rozeslány informační dopisy s registračním číslem a informacemi o termínech zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Uchazečům o studijní obory budou zároveň rozeslány pozvánky k přijímacím zkouškám.


 

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2022/23 pro studijní a učební obory - I. kolo 

Kritéria pro přijímacího řízení -  učební obory ..... více zde
Kritéria pro přijímacího řízení - studijní obory.....více zde


 

Informace k přijímacímu řízení do středních škol ve školním roce 2022/2023

Jednotné přijímací zkoušky se konají formou písemných testů z oblastí Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace při přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:

4leté obory vzdělání + nástavbové studium:

1. termín    12. dubna 2022
2. termín    13. dubna 2022

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělání):

1. termín   10. května 2022
2. termín   11. května 2022
Přesný časový harmonogram....zde
Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete na této adrese: Podmínky přijímání do středních škol | Přijímací řízení | EDU LK


 

Přijímací zkoušky pro studijní obory se konají podle jednotného zadání....více zde.
Přijímací zkoušky se pro učební obory nekonají - přijetí je na základě výsledků ze základní školy a vydaných kritérií.


Přijímáme přihlášky na denní a dálkové studium maturitního oboru "Logistické a finanční služby"
Přihlášky na nástavbové studium ....více zde.. v excelu
Přihlášky na dálkové studium ....více zde

Přihláška na školu pro denní studijní a učební obory - ke stažení zde
Přihláška na školu pro nástavbové obory - ke stažení zde

Ke studiu všech oborů ( Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář lesnických strojů, Autoklempíř a Autolakýrník, Silniční technika, Operátor Logistik) je třeba lékařské potvrzení - viz. přihláška ke studiu !!!

Poznámka: Na obor Autotronik se zaměřením na jednostopá a vícestopá vozidla - dvouleté zkrácené studium pro absolventy tříletých učebních oborů se neodevzdávají zápisové lístky!

Napište nám:

Žádáme přijaté žáky o rychlé odevzdání (zaslání) zápisových lístků na sekretariát naší školy. Děkujeme.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 
Vzetí zápisového lístku zpět
Vzetí zápisového lístku zpět novela školského zákona neumožňuje.
Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo úspěšné jeho odvolání (novela § 60a odst. 7 školského zákona).
Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
Pokud uchazeč zápisový lístek neuplatní, vzdává se práva být žákem dané střední školy.

Zápisový lístek
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Váš email:
Zpráva:
Opište z obrázku:
CAPTCHA Image

Výsledky I. kola  přijímacího řízení pro  studijní obory

Autotronik  39-41-L/01......výsledky zde

Logistické a finanční služby 37-42-L/51....výsledky zde