Úvod » Pro uchazeče » Přijímací řízení - kritéria - výsledky přijímacího řízení

Informace pro uchazeče o učební obory, kteří podali přihlášku do 1. 3. 2021

Všichni uchazeči, kteří splnili zadaná kritéria pro I. kolo obdrží v nejbližší době písemné sdělení o splnění kritérií pro vydání rozhodnutí. Dále obdrží registrační číslo, pod kterým bude na našich www stránkách sděleno rozhodnutí o přijetí. Termín zveřejnění bude 22. 4. 2021. Po tomto termínu musí zájemce o studium do 10 dnů potvrdit nástup na přijatý obor odevzdáním zápisového lístku. Rozhodnutí o přijetí nebudeme posílat písemně, bude pouze zveřejněno pod příslušným registračním číslem na www stránkách školy.
Uchazeče, kteří nesplnili zadaná kritéria, budeme informovat také písemnou formou v nejbližší době.


Informace pro uchazeče o maturitní obory, kteří podali přihlášku do 1. 3. 2021

Uchazeči o čtyřletý obor Autotronik budou konat JPZ ve dnech 3. a 4. 5. 2021. Na tuto zkoušku jim bude zaslána včas písemná pozvánka spolu s registračním číslem, pod kterým zveřejníme na našich www stránkách rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Vyhlášení výsledku přijímacích zkoušek a rozhodnutí bude zveřejněno do konce května. Po tomto termínu musí zájemce o studium do 10 dnů potvrdit nástup na přijatý obor odevzdáním zápisového lístku.
Uchazeči o dvouletý zkrácený obor Autortonik nekonají přijímací zkoušky. Všichni uchazeči, kteří podali přihlášku budou přijati pod podmínkou, že úspěšně ukončí poslední ročník učebního oboru a předloží po nástupu na studium výuční list. Dále musí všichni uchazeči zaslat závazné písemné sdělení o nástupu ke studiu od 1. 9. 2021......ke stažení zde.
Uchazeči o dvouletý nástavbový  obor Logistické a finanční služby nekonají přijímací zkoušky. Všichni uchazeči, kteří podali přihlášku budou přijati pod podmínkou, že úspěšně ukončí poslední ročník učebního oboru a předloží po nástupu na studium výuční list. Dále musí všichni uchazeči zaslat závazné písemné sdělení o nástupu ke studiu od 1. 9. 2021.....ke stažení zde.


Kritéria I. kola přijímacího řízeni pro školní rok 2021/2022....více zde


 

Přijímací zkoušky pro studijní obory se konají podle jednotného zadání....více zde.
Přijímací zkoušky se pro učební obory nekonají - přijetí je na základě výsledků ze základní školy a vydaných kritérií.


Přijímáme přihlášky na denní a dálkové studium maturitního oboru "Logistické a finanční služby"
Přihlášky na nástavbové studium ....více zde.. v excelu
Přihlášky na dálkové studium ....více zde

Přihláška na školu pro denní studijní a učební obory - ke stažení zde
Přihláška na školu pro nástavbové obory - ke stažení zde

Ke studiu všech oborů ( Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář lesnických strojů, Autoklempíř a Autolakýrník, Silniční technika, Operátor Logistik) je třeba lékařské potvrzení - viz. přihláška ke studiu !!!

Poznámka: Na obor Autotronik se zaměřením na jednostopá a vícestopá vozidla - dvouleté zkrácené studium pro absolventy tříletých učebních oborů se neodevzdávají zápisové lístky!

Napište nám:

Žádáme přijaté žáky o rychlé odevzdání (zaslání) zápisových lístků na sekretariát naší školy. Děkujeme.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 
Vzetí zápisového lístku zpět
Vzetí zápisového lístku zpět novela školského zákona neumožňuje.
Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo úspěšné jeho odvolání (novela § 60a odst. 7 školského zákona).
Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
Pokud uchazeč zápisový lístek neuplatní, vzdává se práva být žákem dané střední školy.

Zápisový lístek
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Váš email:
Zpráva:
Opište z obrázku:
CAPTCHA Image