Úvod » Pro uchazeče » Nabízené obory a výsledky přijímacího řízení

Výsledky  II. kola přijímacího řízení pro studijní obory:

Autotronik 39-41-L/01 (čtyřletý studijní obor)....více zde
Autotronik 39-41-L/01 (dvouleté zkrácené studium)....více zde
Logistické a finanční služby 37-42-L/51 (tříleté dálkové nástavbové studium)....všichni uchazeči jsou přijati ke studiu, informace zaslány e-mailem....více zde.
 
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Vyplněný a podepsaný zápisový lístek můžete doručit osobně na sekretariát školy do 31. 5. 2019 v době od 7:00 hod. do 15:30 hod. nebo zaslat poštou.

 

Výsledky  II. kola přijímacího řízení pro učební obory:

Mechanik opravář motorových vozidel (vícestopá a jednostopá)....více zde
Opravář lesnických strojů....více zde

Autolakýrník....více zde
Operátor-Logistik....více zde

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Vyplněný a podepsaný zápisový lístek můžete doručit osobně na sekretariát školy do 31. 5. 2019 v době od 7:00 hod. do 15:30 hod. nebo zaslat poštou.


 

Výsledky  I. kola přijímacího řízení pro studijní obory:

Autotronik 39-41-L/01 (čtyřletý studijní obor)....více zde
Autotronik 39-41-L/01 (dvouleté zkrácené studium)....více zde
Logistické a finanční služby 37-42-L/51 (dvouleté nástavbové studium)....více zde
Logistické a finanční služby 37-42-L/51 (tříleté dálkové nástavbové studium)....všichni uchazeči jsou přijati ke studiu, informace zaslány e-mailem....více zde.
 
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Vyplněný a podepsaný zápisový lístek můžete doručit osobně na sekretariát školy do 14. 5. 2019 v době od 7:00 hod. do 15:30 hod. nebo zaslat poštou.

 

Výsledky  I. kola přijímacího řízení pro učební obory:

Mechanik opravář motorových vozidel (vícestopá a jednostopá)....více zde
Opravář lesnických strojů....více zde

Autolakýrník....více zde
Operátor-Logistik....více zde

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Vyplněný a podepsaný zápisový lístek můžete doručit osobně na sekretariát školy do 7. 5. 2019 v době od 7:00 hod. do 15:30 hod. nebo zaslat poštou.


 

Vyhlašujeme IV. kolo přijímacího řízení a nabízíme tyto studijní a učební obory:

Kritéria IV. kola přijímacího řízení pro studijní a učební obory na školní rok 2019/2020
Kritéria....více zde

Studijní obory:   
39-41-L/01 Autotronik - počet míst 2
39-41-L/01 Autotronik (dvouleté zkrácené studium) - počet míst 2
37-42-L/51 Finanční a logistické služby - dálková forma - počet míst 5

Učební obory:
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (vícestopá) - počet míst 2
23-68-H/01 Mechanik opravář motocyklů (jednostopá vozidla) - počet míst 2       

23-61-H/01 Autolakýrník- počet míst 2                                                                        
41-56-H/02 Opravář lesnických strojů- počet míst 2                                                         
66-53-H/01 Operátor - Logistik- počet míst 2

                                        


 

Od 1. 9. 2019 otevíráme zkrácený dvouletý učební obor  KAROSÁŘ - obor 23-55-H/02 (Autoklempíř).
Určen pro studenty vyučené v strojírenských oborech nebo pro absolventy strojírenských maturitních oborů.


 

Kritéria III. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019-2020 ...více zde

Kritéria II. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019-2020 ...více zde

Kritéria I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019-2020 ...více zde


 

Integrovaná střední škola ve Vysokém nad Jizerou nabízí pro školní rok 2019/2020:

Kam na školu - super video o škole

Výuční list jako součást maturitního studia

OBOR 39-41-L/01 AUTOTRONIK vyučujeme od školního roku 2017/2018 podle nového modelu
 
Dovolujeme si Vás informovat o zařazení naší školy do: „Pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách“, viz Věstník MŠMT sešit 5 - 6, strana 14 z června 2016 pod č. j. MSMT – 17453/2016-1.
Vaše dcera, nebo syn má možnost získat v průběhu studia dva ucelené stupně vzdělání a to ve třetím ročníku studia střední vzdělání s výučním listem a ve čtvrtém ročníku studia střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Naše škola patří mezi několik škol v republice, které tuto možnost nabízejí v rámci oboru Autotronik.
 

Uplatnění absolventů:

Učební obory

Výhodou absolventů je technické vzdělání, získaná řidičská oprávnění (A, B, C, T) a pro některé žáky svářečská oprávnění a osvědčení na práci s motorovou pilou, která během studia získají. Díky těmto znalostem a dovednostem nemají velký problém uplatnit se na trhu práce. Velmi kladnou roli zde sehrávají sociální partneři (smluvní servisy), ve kterých žáci konají odborný výcvik ve třetím ročníku. Někteří absolventi pokračují ve studiu v nástavbovém nebo ve zkráceném studiu.

Studijní obory

Absolventi studijního oboru Autotronik po složení maturitní zkoušky nastupují do praxe nebo pokračují ve studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole. Absolventi zkráceného studia Autotronik mohou potenciálním zaměstnavatelům nabídnout maturitní vysvědčení i výuční list. I oni získávají řidičská oprávnění téměř všech skupin a někteří z nich i svářečská oprávnění. Po složení maturitní zkoušky někteří pokračují ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole. Stejné výchozí podmínky mají i absolventi nástavbového studia Logistické a finanční služby.