Úvod » Pro uchazeče » Nabízené obory a výsledky přijímacího řízení

Pro třetí kolo přijímacího řízení nabízíme tyto učební obory:

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) - vícestopá, jednostopá
41-56-H/02 Opravář lesnických strojů                                                             
66-53-H/01 Operátor - logistik                                                                          
 
Pro třetí kolo přijímacího řízení nabízíme tyto studijní obory:
Autortonik 39-41-L/01                                                                                             
Autortonik 39-41-L/01     zkrácené dvouleté studium                                 
Logistické a finanční služby 37-42-L/51               

                                            

Výsledky druhého kola přijímacího řízení pro studijní a učební obory:

Všicni uchazeči, kteří podali přihlášku do druhého kola splnili zadaná kritéria a byli přijati. Prosíme o odevzdání zápisového lístku do 3. 6. 2018.

Název oboru Výsledky přijímacího řízení
Autotronik 39-41-L/01 výsledky
Autotronik 39-41-L/01  - dvouleté zkrácené studium výsledky
Logistické a finanční služby 37-42-L/51 výsledky
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 výsledky
Opravář lesnických strojů 41-56-H/02 výsledky
Operátor -logistik 66-53-H/01 výsledky

ZÁPISOVÝ  LÍSTEK

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek můžete odevzdat na sekretariátu školy každý pracovní den v době od 7:00  do 15:45 hod. .

Dle §36 odst. 3 správního řádu máte možnost vyjádřit se k podkladům dne 18. 5. 2018.
 

 

Výsledky prvniho kola přijímacího řízení pro studijní obory:

Zveřejněno 27. 4. 2018 ve 13:00 h.
Název oboru Výsledky přijímacího řízení
Autortonik 39-41-L/01 výsledky
Logistické a finanční služby 37-42-L/51 výsledky

ZÁPISOVÝ  LÍSTEK

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek můžete odevzdat na sekretariátu školy každý pracovní den v době od 7:00  do 15:45 hod. Dne 7. 5. 2018 pouze  od 7:00 do 13:00 hod. Posledním dnem pro odevzdání zápisového lístku je 14. květen 2018.


 

Výsledky prvniho kola přijímacího řízení pro učební obory:

Název oboru Výsledky přijímacího řízení
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 výsledky
Autolakýrník 23-61-H/01 výsledky
Opravář lesnických strojů 41-56-H/02 výsledky
Operátor -logistik 66-53-H/01 výsledky

ZÁPISOVÝ  LÍSTEK

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek můžete odevzdat na sekretariátu školy každý pracovní den v době od 7:00  do 15:45 hod. Ve dnech 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 od 7:00 do 13:00 hod.

Dle §36 odst. 3 správního řádu máte možnost vyjádřit se k podkladům dne 23. 4. 2018
a 24. 4. 2018 od 8:00 do 15:00 hod., které povedou k vydání rozhodnutí.

Výsledky prvního kola přijímacího řízení  - Autotronik zkracené studium:

Název oboru Výsledky přijímacího řízení
Autotronik  - dvouleté zkrácené studium výsledky

Dle §36 odst. 3 správního řádu máte možnost vyjádřit se k podkladům dne 23. 4. 2018
a 24. 4. 2018 od 8:00 do 15:00 hod., které povedou k vydání rozhodnutí.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 ...více zde


 

Integrovaná střední škola ve Vysokém nad Jizerou nabízí:

Kam na školu - super video o škole

Nově otevíráme:

Výuční list jako součást maturitního studia

OBOR 39-41-L/01 AUTOTRONIK vyučujeme od školního roku 2017/2018 podle nového modelu
 
Dovolujeme si Vás informovat o zařazení naší školy do: „Pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách“, viz Věstník MŠMT sešit 5 - 6, strana 14 z června 2016 pod č. j. MSMT – 17453/2016-1.
Vaše dcera, nebo syn má možnost získat v průběhu studia dva ucelené stupně vzdělání a to ve třetím ročníku studia střední vzdělání s výučním listem a ve čtvrtém ročníku studia střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Naše škola patří mezi několik škol v republice, které tuto možnost nabízejí v rámci oboru Autotronik.
 

Uplatnění absolventů:

Učební obory

Výhodou absolventů je technické vzdělání, získaná řidičská oprávnění (A, B, C, T) a pro některé žáky svářečská oprávnění a osvědčení na práci s motorovou pilou, která během studia získají. Díky těmto znalostem a dovednostem nemají velký problém uplatnit se na trhu práce. Velmi kladnou roli zde sehrávají sociální partneři (smluvní servisy), ve kterých žáci konají odborný výcvik ve třetím ročníku. Někteří absolventi pokračují ve studiu v nástavbovém nebo ve zkráceném studiu.

Studijní obory

Absolventi studijního oboru Autotronik po složení maturitní zkoušky nastupují do praxe nebo pokračují ve studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole. Absolventi zkráceného studia Autotronik mohou potenciálním zaměstnavatelům nabídnout maturitní vysvědčení i výuční list. I oni získávají řidičská oprávnění téměř všech skupin a někteří z nich i svářečská oprávnění. Po složení maturitní zkoušky někteří pokračují ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole. Stejné výchozí podmínky mají i absolventi nástavbového studia Logistické a finanční služby.