Úvod » Pro uchazeče » Nabízené obory

Dny otevřených dveří

Srdečně Vás zveme na dny otevřených dveří, které proběhnou v pátek 18. února 2022 od 8.00 do 14.00 hod.
a v sobotu 19. února 2022 od 8.00 do 13.00 hod. Součástí sobotního dne jsou přijímací zkoušky "nanečisto".
Zájemci o tyto zkoušky se musí dostavit do školy do 9:00 h.


Prosíme všechny zájemce, aby předem oznámili škole svoji účast z důvodu zajištění hygienických opatření. Oznámení proveďte  telefonicky na  čísle 481 593 900. V oznámení nám sdělte termín, čas a počet osob.

Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu.

300x600 

Integrovaná střední škola ve Vysokém nad Jizerou nabízí pro školní rok 2022/2023:

Kam na školu - super video o škole

Výuční list jako součást maturitního studia

OBOR 39-41-L/01 AUTOTRONIK vyučujeme od školního roku 2017/2018 podle nového modelu
 
Dovolujeme si Vás informovat o zařazení naší školy do: „Pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách“, viz Věstník MŠMT sešit 5 - 6, strana 14 z června 2016 pod č. j. MSMT – 17453/2016-1.
Vaše dcera, nebo syn má možnost získat v průběhu studia dva ucelené stupně vzdělání a to ve třetím ročníku studia střední vzdělání s výučním listem a ve čtvrtém ročníku studia střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Naše škola patří mezi několik škol v republice, které tuto možnost nabízejí v rámci oboru Autotronik.
 

Uplatnění absolventů:

Učební obory

Výhodou absolventů je technické vzdělání, získaná řidičská oprávnění (A, B, C, T) a pro některé žáky svářečská oprávnění a osvědčení na práci s motorovou pilou, která během studia získají. Díky těmto znalostem a dovednostem nemají velký problém uplatnit se na trhu práce. Velmi kladnou roli zde sehrávají sociální partneři (smluvní servisy), ve kterých žáci konají odborný výcvik ve třetím ročníku. Někteří absolventi pokračují ve studiu v nástavbovém nebo ve zkráceném studiu.

Studijní obory

Absolventi studijního oboru Autotronik po složení maturitní zkoušky nastupují do praxe nebo pokračují ve studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole. Absolventi zkráceného studia Autotronik mohou potenciálním zaměstnavatelům nabídnout maturitní vysvědčení i výuční list. I oni získávají řidičská oprávnění téměř všech skupin a někteří z nich i svářečská oprávnění. Po složení maturitní zkoušky někteří pokračují ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole. Stejné výchozí podmínky mají i absolventi nástavbového studia Logistické a finanční služby.