Úvod » Pro uchazeče » Dálkové studium

Kritéria přijímacího řízení studijního nástavbového oboru 37-42-L/51 Finanční a logistické služby

– dálková forma pro školní rok 2021 - 2022

 

Podmínkou zahájení studia je předložení výučního listu.

Obor bude otevřen pouze při dostatečném počtu uchazečů (min. 15).

Výuka probíhá ve středu od 14:45 h. do 19:55 h.
Konkrétní režim výuky se upřesní podle možností uchazečů.

 

Přihláška na školu pro nástavbové denní a dálkové studium - ke stažení zde

 

Dálkové studium : LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY - tříleté dálkové nástavbové studium

Délka studia:              2 roky - denní nástavbové studium, 3 roky - dálkové studium

Kategorie vzdělání:    Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Způsob ukončení:      Maturitní zkouška

Profil studia:             

žáci se učí vykonávat činnosti s příjmem, přepravou a výdejem zboží a surovin, navrhovat materiálové a informační toky ve výrobních a zásobovacích řetězcích; seznámí se se zásadami podnikové, výrobní, obchodní a distribuční logistiky. Součástí vzdělání je i ekonomické vzdělání, kde se žáci učí činnostem, které jsou spojeny s chodem podniku – např. účetnictví, marketing, personální agenda, podniková administrativa, apod. Absolventi najdou uplatnění v bankách, pojišťovnách, poštách, dopravních a přepravních společnostech. Tento obor je určen jak pro chlapce, tak pro dívky. Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat na vyšších odborných školách obdobného zaměření. Praxe probíhá na smluvních pracovištích reálných podniků.

 

Přihláška na školu pro nástavbové denní a dálkové studium - ke stažení zde