Úvod » Pro studenty » Termíny třídních schůzek

Termíny třídních schůzek pro školní rok 2020-2021:

1. polotetí - online po domluvě s třídním učitelem (konec listopadu, prosinec)

2. pololetí - online po domluvě s třídním učitelem duben 2021)

V určném termínu se v budovách školy uskuteční třídní schůzky všech oborů a ročníků. Začátek je v 15:00 hod. v učebnách dle rozpisu, který bude k dispozici na informačních tabulích. Po úvodní části s třídními učiteli se budou podávat informace o prospěchu a chování žáků. Třídní schůzky končí v 17:15 hod.
Srdečně zveme rodiče všech našich žáků. V případě, že se nemůžete zúčastnit, kontaktujte třídního učitele. Děkujeme.