Úvod » Pro studenty » Termíny třídních schůzek

Termíny třídních schůzek pro školní rok 2021-2022:

1. polotetí 
Třídní schůzky proběhnou po 22. listopadu 2021 online v prostředí TEAMS.
Třídní učitel vás bude informovat o přesném termínu, čase a způsobu připojení.
Těšíme se na hojnou účast přes "obrazovku".

2. pololetí - 12. duben 2022

V určeném termínu se v areálu školy uskuteční třídní schůzky všech oborů a ročníků. Začátek je v 15:30 hod. v učebnách dle rozpisu, který bude k dispozici na informačních tabulích. Po úvodní části s třídními učiteli se budou podávat informace o prospěchu a chování žáků. Třídní schůzky končí v 17:30 hod.
Srdečně zveme rodiče všech našich žáků. V případě, že se nemůžete zúčastnit, kontaktujte třídního učitele. Děkujeme.