Úvod » Pro studenty » Plán práce školy

PLÁN PRÁCE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021:

Období školního vyučování :                             

1. pololetí 1. 9. 2020 – 28. 1. 2021
2. pololetí 1. 2. 2021 – 30. 6. 2021

 Prázdniny :                             

Podzimní prázdniny 29. 10. -30. 10. 2020
Vánoční prázdniny 23. 12. 2020 - 3. 1. 2021
Pololetní prázdniny 29. 1. 2021
Jarní prázdniny 1. 2. - 7. 2. 2021
Velikonoční prázdniny 1. 4. 2020 + 2. 4. 2020
Hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2021

Ředitelské volno:

pondělí  16. 11. 2020

 
 
 
dále dle potřeb školy

 

Pedagogické rady:

zahajovací 31. 8. 2020
pedagogická 23. 11. 2020 od 7:00 h
klasifikační 25. 1. 2021 od 7:00 h
pedagogická  12. 4. 2021 od 7:00 h
klasifikační 28. 6. 2021

Schůzky rodičů:

1. pololetí   24. 11. 2020 od 15:00 hod.
2. pololetí  13. 4. 2021 od 15:00 hod.

Přijímací řízení pro studijní obory:

první termín:                                                 
druhý termín:                   
náhradní termín:             

Přijímací zkoušky pro učební obory se nekonají!

Dny otevřených dveří: 

Pátek 6. listopadu 2020 od 8.00 do 16.00 hod - doprovodný program: soutěž "Technikem v autobranži"
Sobota 97 listopadu 2020 od 8.00 do 13.00 hod - doprovodný program: soutěž "Technikem v autobranži"
Pátek 15. ledna 2021 od 8.00 do 16.00 hod
Sobota 16. ledna 2021 od 8.00 do 13.00 hod
Sobota13. února 2021 od 8.00 do 13.00 hod - součástí budou  přijímací zkoušky "nanečisto"
                                      
Maturitní zkoušky - písemná práce z ČJ, AJ
                                     praktické zkoušky:
                                     didaktické testy a písemné práce –  společná část:
                                     ústní zkoušky společné části:       
                                     ústní zkoušky profilové části:         
                                     ( **přesný termín určí ředitelka školy)

Závěrečné zkoušky učebních oborů - červen 2021

Maturitní ples:  leden -únor 2021

Burzy SŠ a výstavy:

EUROREGION  AMOS Jablonec nad Nisou  
Prezentace středních škol a zaměstnavatelů Trutnov  
EDUCA 2020 JOBDAYS Liberec 15. - 17. 10. 2020
BURZA SŠ v Semilech 4. 11. 2020
BURZA ŠKOL „QUO VADIS“ Česká Lípa  
BURZA ŠKOL jIČÍN  

Exkurze: doplněny dle plánu exkurzí

Lyžařský výcvik prvních ročníků : leden 2021

Turistický kurz třetích ročníku studijních oborů:   května 2021

Změna termínů vyhrazena!