Úvod » Pro studenty » Plán práce školy

PLÁN PRÁCE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017-2018:

Období školního vyučování :                             

1. pololetí 4. 9. 2017 – 31. 1. 2018
2. pololetí 1. 2. 2018 – 29. 6. 2018

 Prázdniny :                             

Podzimní prázdniny 26. 10. -27. 10. 2017
Vánoční prázdniny 23. 12. 2017 - 2. 1. 2018
Pololetní prázdniny 2. 2. 2018
Jarní prázdniny 26. 2. - 4. 3. 2018
Velikonoční prázdniny 29. 3. - 30. 3. 2018
Hlavní prázdniny 2. 7. - 31. 8. 2018

Ředitelské volno:

29. 9. 2017
22. 12. 2017
30. 4. 2018
7. 5. 2018
dále dle potřeb školy

 

Pedagogické rady:

zahajovací 31. 8. 2017
pedagogická 20. 11. 2017
klasifikační 29. 1. 2018
pedagogická  9. 4. 2018
klasifikační 25. 6. 2018

Schůzky rodičů:

1. pololetí   21. 11. 2017
2. pololetí  10. 4. 2018

Přijímací řízení pro studijní obory:

první termín:                                                                    12. 04. 2018
druhý termín 16. 04 2018
náhradní termín 10. 5. 2018 a 11. 5. 2018

Přijímací zkoušky pro učební obory se nekonají!

Dny otevřených dveří: 

Pátek 10. listopadu 2017 od 8.00 do 16.00 hod - doprovodný program: soutěž "Technikem v autobranži"
Sobota 11. listopadu 2018 od 8.00 do 13.00 hod - doprovodný program: soutěž "Technikem v autobranži"
Pátek 12. ledna 2018 od 8.00 do 16.00 hod
Sobota 13. ledna 2018 od 8.00 do 13.00 hod
Sobota17. února 2018 od 8.00 do 13.00 hod
                                      
Maturitní zkoušky - písemná práce z ČJ - společná část: 11 .4. 2018
                                     praktické zkoušky duben - květen 2018
                                     didaktické testy a písemné práce –  společná část: 2. 5. - 9. 5. 2018
                                     ústní zkoušky společné části:      16. 5. - 10. 6. 2018               
                                     ústní zkoušky profilové části:       16. 5. - 10. 6. 2018                 
                                     ( **přesný termín určí ředitelka školy)

Závěrečné zkoušky učebních oborů - červen 2018

Maturitní ples:  2. února 2018

Burzy SŠ a výstavy:

EUROREGION  AMOS Jablonec nad Nisou 6. 10. 2017
Prezentace středních škol a zaměstnavatelů Trutnov 13. - 14. 10. 2017
EDUCA 2017 JOBDAYS Liberec 12. - 14. 10. 2017
BURZA SŠ v Turnově 2. 11. 2017
BURZA ŠKOL „QUO VADIS“ Česká Lípa 7. 11. 2017
BURZA ŠKOL jIČÍN 20. - 21. 10. 2017

Exkurze: doplněny dle plánu exkurzí

Lyžařský výcvik prvních ročníků a náhradní plnění pro 2. ročníky: 22. 1. až 26. 1. 2018

Turistický kurz třetích ročníku studijních oborů:  21. - 25. 5.2018

Změna termínů vyhrazena!