Úvod » Pro studenty » Plán práce školy

PLÁN PRÁCE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020:

Období školního vyučování :                             

1. pololetí 2. 9. 2019 – 30. 1. 2020
2. pololetí 3. 2. 2020 – 30. 6. 2020

 Prázdniny :                             

Podzimní prázdniny 29. 10. -30. 10. 2019
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020
Jarní prázdniny 9. 3. - 15. 3. 2020
Velikonoční prázdniny 9. 4. 2020 + 10. 4. 2020
Hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 9. 2020

Ředitelské volno:

čtvrtek 31. 10. 2019

pátek 1. 11. 2019

 
 
 
dále dle potřeb školy

 

Pedagogické rady:

zahajovací 29. 8. 2019
pedagogická 18. 11. 2019 od 7:00 h
klasifikační 27. 1. 2020 od 7:00 h
pedagogická  6. 4. 2020 od 7:00 h
klasifikační  

Schůzky rodičů:

1. pololetí   19. 11. 2019
2. pololetí  7. 4. 2020

Přijímací řízení pro studijní obory:

první termín:                                                                 
druhý termín:  
náhradní termín:  

Přijímací zkoušky pro učební obory se nekonají!

Dny otevřených dveří: 

Pátek 8. listopadu 2019 od 8.00 do 16.00 hod - doprovodný program: soutěž "Technikem v autobranži"
Sobota 9. listopadu 2019 od 8.00 do 13.00 hod - doprovodný program: soutěž "Technikem v autobranži"
Pátek 17. ledna 2020 od 8.00 do 16.00 hod
Sobota 18. ledna 2020 od 8.00 do 13.00 hod
Sobota15. února 2020 od 8.00 do 13.00 hod - součástí budou  přijímací zkoušky "nanečisto"
                                      
Maturitní zkoušky - písemná práce z ČJ, AJ - společná část: 8. 4. 2020 a 30. 4. 2020
                                     praktické zkoušky duben - duben - květen 2020
                                     didaktické testy a písemné práce –  společná část: 4. - 6. 5. 2020
                                     ústní zkoušky společné části:        16. 5. - 10. 6. 2020          
                                     ústní zkoušky profilové části:          16. 5. - 10. 6. 2020            
                                     ( **přesný termín určí ředitelka školy)

Závěrečné zkoušky učebních oborů - červen 2020

Maturitní ples:  leden 2020

Burzy SŠ a výstavy:

EUROREGION  AMOS Jablonec nad Nisou 4. 10. 2019
Prezentace středních škol a zaměstnavatelů Trutnov 11. - 12. 10. 2019
EDUCA 2018 JOBDAYS Liberec 10. - 12. 10. 2019
BURZA SŠ v Semilech 5. 11. 2019
BURZA ŠKOL „QUO VADIS“ Česká Lípa 12. 11. 2019
BURZA ŠKOL jIČÍN 18. - 19. 10. 2019

Exkurze: doplněny dle plánu exkurzí

Lyžařský výcvik prvních ročníků : leden 2020

Turistický kurz třetích ročníku studijních oborů:   května 2020

Změna termínů vyhrazena!