Úvod » Pro studenty » Plán práce školy

PLÁN PRÁCE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022:

Období školního vyučování :                             

1. pololetí 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022
2. pololetí 1. 2. 2022 – 30. 6. 2022

 Prázdniny :                             

Podzimní prázdniny 27. 10. 2021 - 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022
Pololetní prázdniny 4. 2. 2022
Jarní prázdniny 14. 2. 2022 - 20. 2. 2022
Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022 - 18. 4. 2022
Hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2022, 

Ředitelské volno:

pondělí 27. 9. 2021
 
 
 
dále dle potřeb školy

 

Pedagogické rady:

zahajovací 30. 8. 2021
pedagogická 22. 11. 2021
klasifikační 31. 1. 2022
pedagogická 11. 4. 2022
klasifikační 27. 6.  2022

Schůzky rodičů:

1. pololetí   23. listopadu 2021
2. pololetí 12. dubna 2022

Přijímací řízení pro studijní obory:

první termín:                                   12. dubna 2022
druhý termín:                13. dubna 2022
náhradní termín:          10. a 11. května 2022

Přijímací zkoušky pro učební obory se nekonají!

Dny otevřených dveří: 

Pátek 12. listopad 2021 od 8.00 do 16.00 hod. - spojeno s doprovodným programem "Technikem v autobranži"
Sobota 13. listopad 2021od 8.00 do 13.00 hod. - spojeno s doprovodným programem "Technikem v autobranži"
Pátek 14. ledna 2022 od 8.00 do 14.00 hod.
Sobota 15. ledna 2022od 8.00 do 13.00 hod.
Pátek 18. února 2022 od 8.00 do 14.00 hod.
Sobota19. února 2022 od 8.00 do 13.00 hod - součástí budou  přijímací zkoušky "nanečisto"
                                      
Maturitní zkoušky -     písemná práce z ČJ, AJ 
                                     praktické zkoušky: 
                                     didaktické testy a písemné práce –  společná část: 
                                     ústní zkoušky společné části: 
                                     ústní zkoušky profilové části:        
                                     ( **přesný termín určí ředitelka školy)

Závěrečné zkoušky učebních oborů - červen 2022

Maturitní ples:  

Burzy SŠ a výstavy:

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů Jičín 15. - 16. 10. 2021
EDUCA 2020 JOBDAYS Liberec 14. - 16. 10. 2021
BURZA SŠ v Semilech 9. 11. 2021
BURZA ŠKOL „QUO VADIS“ Česká Lípa 3. 11. 2021
Prezentace středních škol a zaměstnavatelů Trutnov 8. - 9. 10. 2021

Exkurze: doplněny dle plánu exkurzí

Lyžařský výcvik prvních ročníků : leden - únor 2022

Turistický kurz třetích ročníku studijních oborů:   květen - červen 2022

Změna termínů vyhrazena!