Úvod » Pro studenty » Plán práce školy

Plán práce školy:

Školní rok - pololetí:
1. pololetí 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022
2. pololetí 1. 2. 2022 – 30. 6. 2022
 Prázdniny :                             
Podzimní prázdniny 27. 10. 2021 - 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022
Pololetní prázdniny 04.02.2022
Jarní prázdniny 14. 2. 2022 - 20. 2. 2022
Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022 - 18. 4. 2022
Hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2022, 
Ředitelské volno:
pondělí 27. 9. 2021  
dále dle potřeb školy  
Pedagogické rady:
zahajovací 30.08.2021
pedagogická 22.11.2021
klasifikační 31.01.2022
pedagogická 11.04.2022
klasifikační 27. 4. 2022 (A4T, N4T, L2FS, N3D), 27. 6.  2022
Schůzky rodičů:
1. pololetí   23. listopadu 2021
2. pololetí 12. dubna 2022
Přijímací řízení pro studijní obory:
první termín:                                   12. dubna 2022
druhý termín:                13. dubna 2022
náhradní termín:          10. a 11. května 2022
Přijímací zkoušky pro učební obory se nekonají!
Dny otevřených dveří: 
Pátek 12. listopad 2021 od 8.00 do 16.00 h. Spojeno s doprovodným programem" Technikem v autobranži"
Sobota 13. listopad 2021 od 8.00 do 13.00 h. Spojeno s doprovodným programem" Technikem v autobranži"
   
Sobota 15. ledna 2022od 8.00 do 13.00 h.  
Pátek 18. února 2022 od 8.00 do 14.00 h.  
Sobota19. února 2022 od 8.00 do 13.00 h. Součástí budou  přijímací zkoušky "nanečisto"
Maturitní zkoušky:
 písemná práce z českého jazyka 19.04.2022
písemná práce z anglického jazyka 27.04.2022
praktické zkoušky: 13. 4. 2022 a  4. - 6. 5. 2022
didaktické testy 2. 5. a 3. 5. 2022
ústní zkoušky profilové části:  16. 5. - 20. 5. 2022
Závěrečné zkoušky učebních oborů :červen 2022
Burzy SŠ a výstavy:
Prezentace středních škol a zaměstnavatelů Jičín 15. - 16. 10. 2021
EDUCA 2020 JOBDAYS Liberec 14. - 16. 10. 2021
BURZA SŠ v Semilech 09.11.2021
BURZA ŠKOL „QUO VADIS“ Česká Lípa 03.11.2021
Prezentace středních škol a zaměstnavatelů Trutnov 8. - 9. 10. 2021
Exkurze: doplněny dle plánu exkurzí
Lyžařský výcvik prvních ročníků : leden - únor 2022
Turistický kurz třetích ročníku studijních oborů:  23.5. - 27. 5. 2022