Úvod » Pro studenty » Maturitní zkoušky

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce - jaro 2020

Přihlášku k maturitní zkoušce konané v jarním zkušebním období roku 2020 musejí všichni žáci závěrečných ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou a ti, kteří chtějí v jarním zkušebním období konat zkoušku v opravném či náhradním termínu, odevzdat nejpozději do 1. prosince 2019 řediteli své školy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo konkrétní termíny písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určilo konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 na středu 8. dubna 2020 a čtvrtek 30. dubna 2020 a na pracovní dny v období od 4. května 2020 do 6. května 2020.

Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací v jarním zkušebním období (tzv. jednotné zkušební schéma) určí ministerstvo do 15. ledna 2020.

                 ČASOVÝ HARMONOGRAM SPOLEČNÉ  A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK 

                                                        Jaro 2020         

Termíny konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky:

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky se budou konat  8. dubna 2020 a 30. dubna 2020. Didaktické testy se budou konat v termínu od 4. května 2020 do 6. května 2020.

 

Termíny konání ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky a profilových zkoušek:

   

Společná část MZ (A4T, N4T, L2FS)

8. 4. 2020 Český jazyk a literatura písemná práce
30. 4. 2020 Anglický jazyk písemná práce
4. 5. - 6. 5. 2020 Matematika didaktický test
4. 5. - 6. 5. 2020 Anglický jazyk didaktický test
4. 5. - 6. 5. 2020 Český jazyk a literatura didaktický test

Profilová část MZ a ústní zkouška společné části MZ (A4T, N4T, LFS2)

Autotronik   A4T
duben - květen 2020 praktická zkouška
květen - červen 2020 ústní zkouška

 

Autotronik zkrácené studium   N4T
duben - květen 2020 praktická zkouška vícestopá vozidla
květen - červen 2020 ústní zkouška  

 

                                                     Logistické a finanční služby  LFS2

duben - květen 2020 praktická zkouška
květen - červen 2020 ústní zkouška

 

Model maturitní zkoušky pro rok 2020
Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2019

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika

2–3 povinné zkoušky
- stanovuje RVP/ ředitel školy

max. 2nepovinné zkoušky
- z nabídky: 
cizí jazyk, matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.


Aktuální znění školského zákona č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. naleznete na oficiálním portálu maturitní zkoušky www.novamaturita.cz.

více sledujte na www.novamaturita.cz


Přehled témat k maturitní zkoušce - společná a profilová část:

Studijní obor Třída Téma Obsah
Autotronik A4T, N4T Konstrukce, opravy a údržba..... Ke stažení
Autotronik A4T, N4T Anglický jazyk Ke stažení
Autotronik A4T, N4T Český jazyk - seznam četby Ke stažení
Logistické a finanční služby LFS2 Anglický jazyk Ke stažení
Logistické a finanční služby LFS2 Český jazyk - seznam četby Ke stažení
Logistické a finanční služby LFS2 Logistické a ekonomické předměty Ke stažení
* zveřejněno 30.9.2018

Nabídka povinných profilových zkoušek a nepovinných profilových zkoušek k MZ 2019/2020....více zde

Aktuální text školního zákona.....více zde

Vyhláška č. 177/2009 Sb......více zde

Informace ke státní maturitní zkoušce.....více zde


 

Aktuální informace pro maturanty – Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka slouží k poskytnutí informací o výsledcích zkoušeka dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky přímo maturantům. Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasíláním příslušných výsledkových dokumentů na soukromou e-mailovou adresu. Autentizace probíhá pomocí tzv. Autentizačního kódu VPŽ, který mají žáci uveden na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce.

Přes výsledkový portál žák obdrží: výpis výsledků didaktického testu, opravený záznamový arch didaktického testu, záznam o hodnocení písemné práce z cizího jazyka, protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

Na výsledkový portál se žáci budou moci registrovat od 7 .5. 2014, aktuální informace naleznou od 5. 5. 2014 na https://maturita.cermat.cz  nebo na sociální síti Facebook na profilu Udělám maturitu.