Úvod » Pro studenty » Maturitní zkoušky

Podání přihlášky pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2022


Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte třídnímu učiteli do nejdéle do 1. 12. 2021!


 

ČASOVÝ HARMONOGRAM SPOLEČNÉ  A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK 
Jarní termín MZ 2022   

 

Termíny konání ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky a profilových zkoušek:   

 MZ (A4T, N4T, L2FS, N3D)  - písemná část a didaktické testy
 

19. 4. 2022 Český jazyk a literatura písemná práce
27. 4. 2022 Anglický jazyk písemná práce
2. 5. 2022 od 8:00 h. Matematika didaktický test
2. 5. 2022 od 13:00 h. Anglický jazyk didaktický test
3. 5. 2022 od 8:00 h. Český jazyk a literatura didaktický test
DATUM KONÁNÍ  ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY  ČASOVÝ LIMIT
2. května 2022 Matematika  8:00 135 min.
Anglický jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
3. května 2022 Český jazyk a literatura  8:00 85 min.

Profilová část MZ a ústní zkouška společné části MZ (A4T, N4T, LFS2, N3D)

Autotronik   A4T

16. 5. - 20. 5. 2022

ústní zkouška + obhajoba maturitní práce

 

 

Autotronik zkrácené studium   N4T
4. 5. 2022 praktická zkouška jednostopá vozidla
5. 5. - 6. 5. 2022 praktická zkouška vícestopá vozidla
16. 5. - 20. 5. 2022 ústní zkouška  

 

Logistické a finanční služby  LFS2, N3D

12. 4. 2022 obhajoba SOP
13. 4. 2022 praktická zkouška
16. 5. - 20. 5. 2022 ústní zkouška

 

Model maturitní zkoušky pro rok 2021/22
Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2022

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika

2–3 povinné zkoušky
- stanovuje RVP/ ředitel školy

max. 2nepovinné zkoušky
- z nabídky: 
cizí jazyk, matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.


Aktuální znění školského zákona č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. naleznete na oficiálním portálu maturitní zkoušky https://maturita.cermat.cz/

více sledujte na https://maturita.cermat.cz/


Přehled témat k maturitní zkoušce 2021/22 -  profilová část:

Studijní obor Třída Téma Obsah
Autotronik - vícestopá A4T, N4T Konstrukce, opravy a údržba..... Ke stažení
Autotronik - -jednostopá N4T Konstrukce, opravy a údržba..... Ke stažení
Autotronik A4T, N4T Český jazyk - seznam četby Ke stažení
Autotronik A4T, N4T Anglický jazyk- společná část Ke stažení
Autotronik A4T, N4T Anglický jazyk- odborná část Ke stažení
Autotronik A4T Maturitní práce s obhajobou Ke stažení
Logistické a finanční služby LFS2, N3D Anglický jazyk- společná část Ke stažení
Logistické a finanční služby LFS2, N3D Anglický jazyk- odborná část Ke stažení
Logistické a finanční služby LFS2, N3D Český jazyk - seznam četby Ke stažení
Logistické a finanční služby LFS2, N3D Logistické a ekonomické předměty Ke stažení
* zveřejněno 30.9.2021

Nabídka povinných profilových zkoušek a nepovinných profilových zkoušek k MZ 2021/2022....více zde

Aktuální text školního zákona.....Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění účinném od 1. 10. 2020 

Vyhláška č. 177/2009 Sb......více zde

Informace ke státní maturitní zkoušce.....více zde


 

Anglický jazyk- odborná část

 

Ke stažení

 

Ke stažení

 

Aktuální informace pro maturanty – Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka slouží k poskytnutí informací o výsledcích zkoušeka dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky přímo maturantům. Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasíláním příslušných výsledkových dokumentů na soukromou e-mailovou adresu. Autentizace probíhá pomocí tzv. Autentizačního kódu VPŽ, který mají žáci uveden na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce.

Přes výsledkový portál žák obdrží: výpis výsledků didaktického testu, opravený záznamový arch didaktického testu, záznam o hodnocení písemné práce z cizího jazyka, protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

Od 4. ledna 2022 bude žákům zpřístupněna možnost registrovat se na výsledkovém portálu žáka, jehož prostřednictvím budou žákům zaslány pozvánky ke konání didaktických testů a výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. K registraci je nutný alfanumerický kód, který každý žák nalezne na svém výpisu z přihlášky.

Na výsledkový portál se žáci budou moci registrovat od 4. 1. 2022 - registrace zde

Postup pro registraci na výsledkový portál...více zde