Úvod » Pro studenty » Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška 

Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020. Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a zveřejní jej na svých internetových stránkách.

Žáci budou konat maturitní zkoušku ze zkoušek, které uvedli v přihlášce k maturitní zkoušce. V rámci společné části maturitní zkoušky se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

Plán maturitních zkoušek podle termínu otevření škol...více zde

Metodické pokyny k ukončování vzdělávání...více zde


 

                 ČASOVÝ HARMONOGRAM SPOLEČNÉ  A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK 

                                                        Jaro 2020         

Termíny konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky je zrušen!

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky se nebudou konat.

 

Termíny konání ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky a profilových zkoušek:

   

Společná část MZ (A4T, N4T, L2FS)

8. 4. 2020 v 7:45 h. Český jazyk a literatura písemná práce - zrušeno
30. 4. 2020 v 7:45 h. Anglický jazyk písemná práce - zrušeno
1. 6. 2020 v 8:00 h. Matematika didaktický test
1. 6. 2020 ve 13:00 h. Anglický jazyk didaktický test
2. 6. 2020 v 8:00 h. Český jazyk a literatura didaktický test

Profilová část MZ a ústní zkouška společné části MZ (A4T, N4T, LFS2)

Autotronik   A4T
28. 5. - 29. 5. 2020 praktická zkouška
10. 6. - 12. 6. 2020 ústní zkouška

 

Autotronik zkrácené studium   N4T
27. 5. 2020 praktická zkouška vícestopá vozidla
10. 6. - 12. 6. 2020 ústní zkouška  

 

                                                     Logistické a finanční služby  LFS2

26. 5. - 27. 5. 2020 praktická zkouška
15. 6. - 16. 6. 2020 ústní zkouška

 

Model maturitní zkoušky pro rok 2020
Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2019

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika

2–3 povinné zkoušky
- stanovuje RVP/ ředitel školy

max. 2nepovinné zkoušky
- z nabídky: 
cizí jazyk, matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.


Aktuální znění školského zákona č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. naleznete na oficiálním portálu maturitní zkoušky https://maturita.cermat.cz/

více sledujte na https://maturita.cermat.cz/


Přehled témat k maturitní zkoušce - společná a profilová část:

Studijní obor Třída Téma Obsah
Autotronik A4T, N4T Konstrukce, opravy a údržba..... Ke stažení
Autotronik A4T, N4T Anglický jazyk Ke stažení
Autotronik A4T, N4T Český jazyk - seznam četby Ke stažení
Logistické a finanční služby LFS2 Anglický jazyk Ke stažení
Logistické a finanční služby LFS2 Český jazyk - seznam četby Ke stažení
Logistické a finanční služby LFS2 Logistické a ekonomické předměty Ke stažení
* zveřejněno 30.9.2018

Nabídka povinných profilových zkoušek a nepovinných profilových zkoušek k MZ 2019/2020....více zde

Aktuální text školního zákona.....více zde

Vyhláška č. 177/2009 Sb......více zde

Informace ke státní maturitní zkoušce.....více zde


 

Aktuální informace pro maturanty – Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka slouží k poskytnutí informací o výsledcích zkoušeka dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky přímo maturantům. Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasíláním příslušných výsledkových dokumentů na soukromou e-mailovou adresu. Autentizace probíhá pomocí tzv. Autentizačního kódu VPŽ, který mají žáci uveden na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce.

Přes výsledkový portál žák obdrží: výpis výsledků didaktického testu, opravený záznamový arch didaktického testu, záznam o hodnocení písemné práce z cizího jazyka, protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

Na výsledkový portál se žáci budou moci registrovat od 2. 1. 2020 - registrace zde

Postup pro registraci na výsledkový portál...více zde