Úvod » Pro studenty » Maturitní zkoušky

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce - jaro 2018

Přihlášku k maturitní zkoušce konané v jarním zkušebním období roku 2018 musejí všichni žáci závěrečných ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou a ti, kteří chtějí v jarním zkušebním období konat zkoušku v opravném či náhradním termínu, odevzdat nejpozději do 1. prosince 2017 řediteli své školy.

                 ČASOVÝ HARMONOGRAM SPOLEČNÉ  A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK 

                                                        Jaro  2018            

Jednotné schéma společné části MZ 2018 jaro...více zde                  

Společná část MZ (A4T, N4T, L2FS, N3D)

 

11. 4. 2018 od 12:00 h. Český jazyk písemná práce
2. 5. 2018  od 12:15 h. Anglický jazyk písemná práce
2. 5. 2018  od 8:00 h. Matematika didaktický test
3. 5. 2018  od 8:00 h. Český jazyk a literatura didaktický test
4. 5. 2018 od 8:00 h. Anglický jazyk didaktický test
Profilová část MZ a ústní zkouška společné části MZ (A4T, N4T, LFS2)
Autotronik   A4T
7. - 11. 5. 2018 praktická zkouška
28. 5 - 1. 6. 2018 ústní zkouška

 

Autotronik zkrácené studium   N4T
7. - 11. 5. 2018 praktická zkouška vícestopá vozidla
7. - 11. 5. 2018 praktická zkouška jednostopá vozidla
28. 5 - 1. 6. 2018 ústní zkouška  

 

                                                     Logistické a finanční služby  LFS2, N3D

26. 4. 2018 praktická zkouška
18. 5. 2018 ústní zkouška

 

Model maturitní zkoušky pro rok 2018
Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2017

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika

2–3 povinné zkoušky
- stanovuje RVP/ ředitel školy

max. 2nepovinné zkoušky
- z nabídky: 
cizí jazyk, matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.


Aktuální znění školského zákona č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. naleznete na oficiálním portálu maturitní zkoušky www.novamaturita.cz.

více sledujte na www.novamaturita.cz


Přehled témat k maturitní zkoušce - společná a profilová část:

Studijní obor Třída Téma Obsah
Autotronik A4T, N4T Konstrukce, opravy a údržba..... Ke stažení
Autotronik A4T Anglický jazyk Ke stažení
Autotronik A4T, N4T Český jazyk - seznam četby Ke stažení
Logistické a finanční služby LFS2, N3D, N4T Anglický jazyk Ke stažení
Logistické a finanční služby LFS2, N3D Český jazyk - seznam četby Ke stažení
Logistické a finanční služby LFS2, N3D Logistické a ekonomické předměty Ke stažení
* zveřejněno 30.9.2017

Nabídka povinných profilových zkoušek a nepovinných profilových zkoušek k MZ 2017/2018...více zde

Aktuální text školního zákona.....více zde

Vyhláška č. 177/2009 Sb......více zde

Informace ke státní maturitní zkoušce.....více zde


 

Aktuální informace pro maturanty – Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka slouží k poskytnutí informací o výsledcích zkoušeka dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky přímo maturantům. Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasíláním příslušných výsledkových dokumentů na soukromou e-mailovou adresu. Autentizace probíhá pomocí tzv. Autentizačního kódu VPŽ, který mají žáci uveden na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce.

Přes výsledkový portál žák obdrží: výpis výsledků didaktického testu, opravený záznamový arch didaktického testu, záznam o hodnocení písemné práce z cizího jazyka, protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

Na výsledkový portál se žáci budou moci registrovat od 7 .5. 2014, aktuální informace naleznou od 5. 5. 2014 na www.novamaturita.cz nebo na sociální síti Facebook na profilu Udělám maturitu.