Úvod » Pro studenty » Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky - dodatek

Mimořádný opravná termín maturitních zkoušek ...více zde


ČASOVÝ HARMONOGRAM SPOLEČNÉ  A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK 
mimořádný termín MZ - 7. a 8. 7. 2021     

Místo: ISŠ Semily

Termíny konání ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky a profilových zkoušek:   

 MZ (A4T, N4T, L2FS)  - písemná část a didaktické testy
Písemná část platí pouze pro třídy A4T a N4T

 

zrušeno Český jazyk a literatura písemná práce
zrušeno Anglický jazyk písemná práce
7. 7. 2021 od 9:00 h. Matematika didaktický test
  Anglický jazyk didaktický test
8. 7. 2021 od 9:00 h. Český jazyk a literatura didaktický test

 

Profilová část MZ a ústní zkouška společné části MZ (A4T, N4T, LFS2)

Autotronik   A4T

 

ústní zkouška - obhajoba maturitní práce

 

 

Autotronik zkrácené studium   N4T
  praktická zkouška vícestopá vozidla
  ústní zkouška  

 

Logistické a finanční služby  LFS2

  praktická zkouška
  ústní zkouška

 

Model maturitní zkoušky pro rok 2020/21
Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2021

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika

2–3 povinné zkoušky
- stanovuje RVP/ ředitel školy

max. 2nepovinné zkoušky
- z nabídky: 
cizí jazyk, matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.


Aktuální znění školského zákona č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. naleznete na oficiálním portálu maturitní zkoušky https://maturita.cermat.cz/

více sledujte na https://maturita.cermat.cz/


Přehled témat k maturitní zkoušce - společná a profilová část:

Studijní obor Třída Téma Obsah
Autotronik A4T, N4T Konstrukce, opravy a údržba..... Ke stažení
Autotronik A4T, N4T Anglický jazyk Ke stažení
Autotronik A4T, N4T Český jazyk - seznam četby Ke stažení
Logistické a finanční služby LFS2 Anglický jazyk Ke stažení
Logistické a finanční služby LFS2 Český jazyk - seznam četby Ke stažení
Logistické a finanční služby LFS2 Logistické a ekonomické předměty Ke stažení
* zveřejněno 30.9.2020

Nabídka povinných profilových zkoušek a nepovinných profilových zkoušek k MZ 2020/2021....více zde

Aktuální text školního zákona.....Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění účinném od 1. 10. 2020 

Vyhláška č. 177/2009 Sb......více zde

Informace ke státní maturitní zkoušce.....více zde


 

Aktuální informace pro maturanty – Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka slouží k poskytnutí informací o výsledcích zkoušeka dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky přímo maturantům. Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasíláním příslušných výsledkových dokumentů na soukromou e-mailovou adresu. Autentizace probíhá pomocí tzv. Autentizačního kódu VPŽ, který mají žáci uveden na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce.

Přes výsledkový portál žák obdrží: výpis výsledků didaktického testu, opravený záznamový arch didaktického testu, záznam o hodnocení písemné práce z cizího jazyka, protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

Od 4. ledna 2021 bude žákům zpřístupněna možnost registrovat se na výsledkovém portálu žáka, jehož prostřednictvím budou žákům zaslány pozvánky ke konání didaktických testů a výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. K registraci je nutný alfanumerický kód, který každý žák nalezne na svém výpisu z přihlášky.

Na výsledkový portál se žáci budou moci registrovat od 4. 1. 2021 - registrace zde

Postup pro registraci na výsledkový portál...více zde