Úvod » Pro studenty » Konzultace pedagogů

Konzultace na školní rok 2019/2020:

Pedagog          V sudém vyučovacím týdnu V lichém vyučovacím týdnu Kontakt          
Mgr.Blechová Hana
ÚT 14:30-15:15
školní preventista
ÚT 14:30-15:15 hblechova@iss-vysokenj.cz
Mgr. Boháč Martin ČT 14:30-15:15 ČT 14:30-15:15 mbohac@iss-vysokenj.cz
Mgr. Budina Lukáš ČT 14:30-15:15 ČT14:30-15:15 lbudina@iss-vysokenj.cz
Mgr. Garwoodová Pavla

PO 14:30-15:15                výchovná poradkyně

PO 14:30-15:15                výchovná poradkyně pgarwoodova@iss-vysokenj.cz
Hanč Drahoš ST 14:30-15:15 ST 14:30-15:15 dhanc@iss-vysokenj.cz
Bc. Hájek Lukáš ÚT 14:30-15:15 ÚT 14:30-15:15 lhajek@iss-vysokenj.cz
Ing. Holata Petr ST 14:30-15:15 ST 14:00-15:00 pholata@iss-vysokenj.cz
Ing. Hylmar Jaroslav Č7:00-  7:45 Č7:00-  7:45 jhylmar@iss-vysokenj.cz
Bc. Klesal Petr ÚT  14:30-15:15 ÚT  14:30-15:15 pklesal@iss-vysokenj.cz
Ing. Kubrt Vladimír ST 14:30-15:15 ST 14:30-15:15 vkubrt@iss-vysokenj.cz
Ing. Nedomlelová Renata PO14:30-15:15 ÚT 14:30-15:15 rnedomlelova@iss-vysokenj.cz
Mgr. Parkán Michal ČT 7:00-  7:45 PO 14:30-15:15 mparkan@iss-vysokenj.cz
Řehořek Jan Ú7:00-  7:45 Ú7:00-  7:45 jrehorek@iss-vysokenj.cz
Ing. Schmidt Vítězslav S7:00-  7:45 Ú7:00-  7:45 vschmidt@iss-vysokenj.cz
Mgr. Petr Skalský ST 14:30-15:15 ST 14:30-15:15 pskalsky@iss-vysokenj.cz
Mgr. Šimůnková Jitka Ú7:00-  7:45 Ú7:00-  7:45 jsimunkova@iss-vysokenj.cz
Ing. Ulrychová Václava S7:00-  7:45 S7:00-  7:45 vkurikova@iss-vysokenj.cz
Mgr. Zunová Martina ČT 7:00-  7:45 ST 14:30-15:15 mzunova@iss-vysokenj.cz
Mgr. Zuna Tomáš PO14:30-15:15 Ú7:00-  7:45 tzuna@iss-vysokenj.cz
učitelé odborného výcviku ČT 14:30-15:30 ČT 14:30-15:30 jsimunek@iss-vysokenj.cz
       

Konzultaci nutno předem domluvit s vyučujícím!!!.