Úvod » Pro studenty » Konzultace pedagogů

Konzultace na školní rok 2018/2019:

Pedagog          V sudém vyučovacím týdnu V lichém vyučovacím týdnu Kontakt          
Mgr.Blechová Hana
ST 14:30-15:15
školní preventista
ST 14:30-15:15 hblechova@iss-vysokenj.cz
Mgr. Boháč Martin ST 14:30-15:15 ST 14:30-15:15 mbohac@iss-vysokenj.cz
Mgr. Budina Lukáš ÚT 14:30-15:15 ÚT14:30-15:15 lbudina@iss-vysokenj.cz
Bc. Garwoodová Pavla

ČT 7:00-  7:45                výchovná poradkyně

ČT 7:00-  7:45 pgarwoodova@iss-vysokenj.cz
Hanč Drahoš ÚT 14:30-15:15 ÚT 14:30-15:15 dhanc@iss-vysokenj.cz
Bc. Hájek Lukáš po domluvě ÚT 14:30-15:15 lhajek@iss-vysokenj.cz
Ing. Holata Petr ST 14:30-15:15 ST 14:00-15:00 pholata@iss-vysokenj.cz
Ing. Hylmar Jaroslav PO  14:30-15:15 ČT 7:00-  7:45 jhylmar@iss-vysokenj.cz
Ing. Kubrt Vladimír ČT 14:30-15:15 ČT 14:30-15:15 vkubrt@iss-vysokenj.cz
Ing. Kuříková Václava PO 7:00-  7:45 ČT 7:00-  7:45 vkurikova@iss-vysokenj.cz
Ing. Nedomlelová Renata PO14:30-15:15 PO 14:30-15:15 rnedomlelova@iss-vysokenj.cz
Mgr. Parkán Michal ST 7:00-  7:45 ÚT 7:00-  7:45 mparkan@iss-vysokenj.cz
Ing. Pěnička Pavel Ph.D ST 14:30-15:15 Ú7:00-  7:45 ppenicka@iss-vysokenj.cz
Řehořek Jan Ú7:00-  7:45 Ú7:00-  7:45 jrehorek@iss-vysokenj.cz
Ing. Schmidt Vítězslav S7:00-  7:45 S7:00-  7:45 vschmidt@iss-vysokenj.cz
Mgr. Petr Skalský PO 16:00-17:15 ÚT 14:30-15:15 pskalsky@iss-vysokenj.cz
Mgr. Šimůnková Jitka ST 14:30-15:15 ST 14:30-15:15 jsimunkova@iss-vysokenj.cz
Mgr. Zunová Martina ST 14:30-15:15 ST 14:30-15:15 mzunova@iss-vysokenj.cz
Mgr. Zuna Tomáš ST14:30-15:15 ČT14:30-15:15 tzuna@iss-vysokenj.cz
učitelé odborného výcviku ČT 14:30-15:30 ČT 14:30-15:30 jsimunek@iss-vysokenj.cz
       

Konzultaci nutno předem domluvit s vyučujícím!!!.