Úvod » Pro studenty » Konzultace pedagogů

Konzultace na školní rok 2020/2021:

Pedagog          V sudém vyučovacím týdnu V lichém vyučovacím týdnu Kontakt          
Mgr.Blechová Hana
ST 14:30-15:15
školní preventista
ST 14:30-15:15 hblechova@iss-vysokenj.cz
Mgr. Boháč Martin ÚT 14:30-15:15 ÚT 14:30-15:15 mbohac@iss-vysokenj.cz
Mgr. Budina Lukáš ST 14:30-15:15 ST14:30-15:15 lbudina@iss-vysokenj.cz
Mgr. Feiglová Eva PO 7:00-7:45                výchovná poradkyně PO 7:00-7:45                výchovná poradkyně efeiglova@iss-vysokenj.cz
Mgr. Garwoodová Pavla

ÚT 7:00-7:45                výchovná poradkyně

 ÚT 7:00-7:45   
 výchovná poradkyně
pgarwoodova@iss-vysokenj.cz
Ing. Grof Jaroslav ST14:30-15:15 ST14:30-15:15 jgrof@iss-vysokenj.cz
Hanč Drahoš ČT 14:30-15:15 ČT 14:30-15:15 dhanc@iss-vysokenj.cz
Bc. Hájek Lukáš ST 14:30-15:15 ST 14:30-15:15 lhajek@iss-vysokenj.cz
Ing. Holata Petr ST 14:30-15:15 ST 14:00-15:00 pholata@iss-vysokenj.cz
Ing. Hylmar Jaroslav PO 14:30-15:15 PO 14:30-15:15 jhylmar@iss-vysokenj.cz
Janů Petr ST 14:30-15:15 ST 14:30-15:15 pjanu@iss-vysokenj.cz
Bc. Klesal Petr PO 14:30-15:15 PO 14:30-15:15 pklesal@iss-vysokenj.cz
Ing. Kubrt Vladimír ST 14:30-15:15 ST 14:30-15:15 vkubrt@iss-vysokenj.cz
Ing. Nedomlelová Renata ÚT 14:30-15:15 ÚT 7:00-7:45 rnedomlelova@iss-vysokenj.cz
Řehořek Jan Ú7:00-  7:45 Ú7:00-  7:45 jrehorek@iss-vysokenj.cz
Ing. Schmidt Vítězslav Č7:00-  7:45 S7:00-  7:45 vschmidt@iss-vysokenj.cz
Mgr. Petr Skalský ÚT 14:30-15:15 ÚT 14:30-15:15 pskalsky@iss-vysokenj.cz
Mgr. Šimůnková Jitka Ú7:00-  7:45 Ú7:00-  7:45 jsimunkova@iss-vysokenj.cz
Mgr. Zunová Martina ST 14:30-15:15 ST 14:30-15:15 mzunova@iss-vysokenj.cz
Mgr. Zuna Tomáš ST 7:00-  7:45 ST 14:30-15:15 tzuna@iss-vysokenj.cz
učitelé odborného výcviku ČT 14:30-15:30 ČT 14:30-15:30 jsimunek@iss-vysokenj.cz
       

Konzultaci nutno předem domluvit s vyučujícím!!!.