Úvod » Pro studenty » Domov mládeže » Úniková hra

Informace pro budoucí první ročníky -zájemci o ubytování v DM...více zde
Rozhonutí o přijetí/nepřijetí na DM pro první ročníky ...více zde
Rozhonutí o přijetí/nepřijetí na DM pro druhé, tžeří a čtvrté ročníky ...více zde


Pravidla pro ubytování na DM pro školní rok 2021/22...více zde

Ceník ubytování na DM pro platný od 1. 9. 2021....více zde


Žáci jsou povinni nosit roušky ve společných prostorách (chodby, klubovny, WC) ubytovacího zařízení ISŠ Vysoké nad Jizerou.


 

Domov mládeže (DM) ISŠ Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300

Domov mládeže (dále DM) se nachází v areálu ISŠ Vysoké nad Jizerou. Slouží k ubytování žáků denního studia této školy a zabezpečuje vhodné zázemí pro studium a další mimoškolní aktivity.
 

DM je umístěn ve dvou budovách s celkovou kapacitou 121 lůžek a je v provozu ve dnech školního vyučování. V době vánočních, jarních prázdnin ( okres Semily ) a hlavních prázdnin se DM využívá k ubytovacím službám pro veřejnost.

Zájmové činnosti na DM:
Kroužek internetu a  PC, vaření.
Sportovní aktivity – sálová kopaná, posilování, stolní tenis, volejbal, florbal, příležitostně turistika, nohejbal, cyklistika, v zimním období lyžování (běžky, sjezdovky).

Mimo pravidelnou zájmovou činnost DM nabízí zájezdy do divadla, na hokejová utkání, besedy a přednášky, sportovní soutěže, návštěvy místního divadla, muzea apod.

Cena ubytování činí 900,-- Kč za měsíc, při celodenním stravování žáka ve školní jídelně škola poskytuje slevu 200,-- Kč. Poplatek za ubytování pak činí 700,-- Kč.
Ubytování hradí žák nebo jeho zákonný zástupce bankovním převodem nebo v hotovosti. Na daný měsíc se platí předem do 20. dne předchozího měsíce.

 

Časový režim žáků v domově mládeže

06:00 – 6:30 budíček
06:30 – 7:45 snídaně
14:00 – 17:00 osobní volno žáků, zájmová činnost
17:00 – 17:45 večeře
18:00 – 19:30 studijní klid
19:00 – 21:00 (resp.21:30) osobní volno žáků, zájmová činnost, vycházky
21:30 – 22:00 večerka, noční klid

Provozní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže

ŠVP domova mládeže

Přihláška do domova mládeže

říjen
26

28. 10. 2018 oslavíme sté výročí vzniku republiky. Můžeme však zároveň říci i 100 let kontinuální existence? Nikoliv! A tento fakt se nám tak stal motivem k realizaci události, která ubytovaným žákům "zábavnou" formou přiblížila období, jež bylo od demokratických idejí 1. republiky na hony vzdálené...

Navštívili jsme s několika odvážlivci únikovou hru, která se odehrávala ve vile, jejíž majitelem byl židovský lékař. Zatímco jsme plně zaměstnávali naše šedé buňky mozkové při luštění šifer, hledání skrýší a v nich obsažených indicií, z reproduktoru jsme poslouchali příběh člověka, jenž se - takřka ze dne na den - stal z váženého občana pouhým číslem v nekonečném seznamu Gestapa.

Po úspěšném dokončení hry se nám hladina dopaminu promptně navrátila do normality a v mysli nám převládla těžká sklíčenost - ten příběh se kdysi SKUTEČNĚ STAL a jeho hlavním aktérem jsem klidně mohl být i JÁ...TY...nebo...ONA!!!

Připomeneme si vznik, mějme však neustále na paměti i ta temná období (nejen) našich dějin; (po)učme se a upřímně si važme nabyté svobody a míru, ve kterém NYNÍ žijeme...

únik2018
 

Bc. Ivo Kobr, DiS.

vychovatel

 

Zpět na výpis


Vladimír Kubrt
vkubrt@iss-vysokenj.cz