Úvod » Pro studenty » Domov mládeže

 

Přijetí k ubytování do Domova mládeže ISŠ Vysoké nad Jizerou pro školní rok 2020/2021...více zde


 

Informace pro ubytované žáky v domově mládeže (DM)

 

Ubytování je umožněno žákům posledních ročníků v souvislosti s přípravou na maturitní a závěrečnou zkoušku – dle metodiky MŠMT Ochrana zdraví a provoz domovů mládeže a internátů v období do konce školního roku 2019/2020 – ZDE

1.       Vstup do DM  - pouze ubytovaní žáci, nikoliv rodiče či návštěvy. Při prvním příchodu do DM je žák povinen odevzdat podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (pokud tak již neučinil při příchodu na výuku v budově A-B!).

2.       Provoz DM začíná po ukončení výuky ve 14 hodin – žák po přezutí použije dezinfekci na ruce (u vychovatelny), doporučuje se i předchozí umytí rukou.

3.       Každý žák má s sebou minimálně 2 roušky na den, sáček na uložení roušek a stará se o jejich čistotu a dezinfekci v prostoru určeném vychovateli).

4.       Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky.

5.       Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla (mytí rukou, dezinfekce, rozestupy, používání roušky, neshlukovat se), jejich opakované nedodržování je důvodem k ukončení ubytování žáka v DM.

6.       Při společných přesunech žáků dodržovat odstup 2 metry vždy, kdy je to možné (minimálně 1,5 m).

7.       Je zakázáno  používat společenské místnosti mimo aktivit organizovaných vychovateli.

8.       Na pokoji se nevyžaduje nošení roušky, po sejmutí ji žák vloží do sáčku.

9.       Žáci dodržují pokyny pedagogických pracovníků, z preventivních důvodů pokoje často větrají.

10.   Žáci jsou povinni neprodleně oznámit službu konajícímu vychovateli své zdravotní obtíže, zejména pokud vykazují některý z příznaků virového onemocnění COVID- 19, např. horečka, kašel, dušnost, ztráta chuti a čichu.

11.   Pokud žák vykáže některý z možných příznaků COVID – 19, bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti v budově C a vychovatelé DM budou ihned kontaktovat zákonné zástupce, aby si žáka okamžitě vyzvedli. O podezření bude vedoucím vychovatelem informována Krajská hygienická stanice v Liberci.

Stravování

Snídaně: úterý – čtvrtek  výdej 7,15 – 7,45 hodin ve školní jídelně

Svačina + večeře + 2. večeře: pondělí – čtvrtek výdej formou balíčků v DM


 

Domov mládeže (DM) ISŠ Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300

Domov mládeže (dále DM) se nachází v areálu ISŠ Vysoké nad Jizerou. Slouží k ubytování žáků denního studia této školy a zabezpečuje vhodné zázemí pro studium a další mimoškolní aktivity.

DM je umístěn ve dvou budovách s celkovou kapacitou 121 lůžek a je v provozu ve dnech školního vyučování. V době vánočních, jarních prázdnin ( okres Semily ) a hlavních prázdnin se DM využívá k ubytovacím službám pro veřejnost.

Zájmové činnosti na DM:
Kroužek internetu a  PC, vaření.
Sportovní aktivity – sálová kopaná, posilování, stolní tenis, volejbal, florbal, příležitostně turistika, nohejbal, cyklistika, v zimním období lyžování (běžky, sjezdovky).

Mimo pravidelnou zájmovou činnost DM nabízí zájezdy do divadla, na hokejová utkání, besedy a přednášky, sportovní soutěže, návštěvy místního divadla, muzea apod.

Cena ubytování činí 900,-- Kč za měsíc, při celodenním stravování žáka ve školní jídelně škola poskytuje slevu 200,-- Kč. Poplatek za ubytování pak činí 700,-- Kč.
Ubytování hradí žák nebo jeho zákonný zástupce bankovním převodem nebo v hotovosti. Na daný měsíc se platí předem do 20. dne předchozího měsíce.

Časový režim žáků v domově mládeže

06:00 – 6:30 budíček
06:30 – 7:45 snídaně
14:00 – 17:00 osobní volno žáků, zájmová činnost
17:00 – 17:45 večeře
18:00 – 19:30 studijní klid
19:00 – 21:00 (resp.21:30) osobní volno žáků, zájmová činnost, vycházky
21:30 – 22:00 večerka, noční klid

Provozní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže

ŠVP domova mládeže

Přihláška do domova mládeže

Turnaj ve stolním fotbale na DM

listopad
13

7. 11. 2018 se na DM odehrál turnaj ve stolním fotbale. Celkem se zúčastnilo 8 týmů (včetně jednoho dívčího). Favorité, kteří si naordinovali...

více

Šachový turnaj v domově mládeže

říjen
26

Dne 24. 10. 2018 se na DM odehrál turnaj v rapid šachu. A již od prvních tahů bylo zřejmé, že velmistrům královské hry vyrostla vážná...

více

Úniková hra

říjen
26

28. 10. 2018 oslavíme sté výročí vzniku republiky. Můžeme však zároveň říci i 100 let kontinuální existence? Nikoliv! A tento fakt se...

více

Výlet do dolomitových jeskyní

květen
25

Dne 16. 5. 2018 odjeli ubytovaní žáci z DM2 do Bozkovských dolomitových jeskyní. Bohatá krápníková výzdoba,...

více

Turnaj ve stolním fotbale

leden
26

Dne 25. 01. 2018 byl na DM II uspořádán turnaj ve stolním fotbale. Celkem se utkalo - v herním systému "každý s každým" - 7 týmů. S...

více

Vánoce na DM

prosinec
01

30. 11. 2017 - proběhlo na klubovně DM2 vyrábění vánočních adventních věnců a svícnů. Ubytovaní žáci si mohli sami navrhnout a vytvořit svůj...

více

Šachový turnaj

listopad
30

Domov mládeže dne 29. 11. 2017 uspořádal pro ubytované žáky turnaj v bleskovém šachu (7 minut na partii) na webové doméně lichess.org....

více

Zdolávání horolezecké stěny ŠUTR v Liberci

říjen
25

V úterý 17. 10. 2017 se uskutečnila návštěva horolezecké stěny ŠUTR v Liberci. První skupina odvážlivců se seznámila...

více

Zájezd na hokejové utkání

březen
03

     Pro veliký zájem jsme odjeli ve středu 1. 3. 2017 na hokejové utkání PLAY OFF do Vrchlabí. Domácí HC Vrchlabí...

více