Úvod » Pro studenty » Dálkové studium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018-2019
 
Kritéria přijímacího řízení studijního nástavbového oboru 37-42-L/51 Finanční a logistické služby  – dálková forma pro školní rok 2018 - 2019
Přijímací zkoušky se nekonají. Podmínkou zahájení studia je předložení výučního listu. Obor bude otevřen pouze při dostatečném počtu uchazečů (min. 15).

Odevzdání přihlášek pro první kolo je do 1. 3. 2018

Termín odevzdání přihlášek bude prodloužen do 27. 4. 2018

Přihláška ke studiu ... více zde