Úvod » Pro studenty » Dálkové studium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019-2020
 
Kritéria přijímacího řízení studijního nástavbového oboru 37-42-L/51 Finanční a logistické služby  – dálková forma pro školní rok 2019 - 2020
Přijímací zkoušky se nekonají. Podmínkou zahájení studia je předložení výučního listu. Obor bude otevřen pouze při dostatečném počtu uchazečů (min. 15).

Odevzdání přihlášek pro první kolo je do 1. 3. 2019

Přihláška ke studiu ... více zde