Úvod » Pro studenty » Aktuální sdělení, Zajímavé odkazy

Provoz "Autocvičiště" - parkovací plochy pro žáky

Brána  autocvičiště bude otevřena v těchto časech:

Pondělí - Čtvrtek   6:30 - 8:10; 13:30 - 15:00
Pátek                     6:30 - 8:10; 11:30 - 14:00

Mimo tuto dobu na požádání u učitelů OV.
Po 15:00 hod. zajišťuje zavírání a otvírání DM.


 

Rozvrhy pro školní rok 2021/2022 budou zveřejněny nejdéle 31. 8. 2021 - odkaz pod horní lištou "Rozvrh" (viz výše).

Rozvrh na školní rok 2021/2022 bude od 1. 9. 2021 začínat lichým týdnem !!!


 

Od 1. 9. 2019 došlo k úpravě školního řádu:

Dosáhne-li absence žáka v daném předmětu více než 30 %, může vyučující daného předmětu provést přezkoušení v náhradním termínu.


 

Oznámení pro studenty:

Upozorňujeme všechny žáky a jejich zákonné zástupce, že přihlášení žáků střední školy ke zdravotnímu pojištění nezabezpečuje škola! Tuto povinnost má zákonný zástupce nebo zletilý žák.
To, že student (žák) pokračuje ve studiu na střední škole, musí své zdravotní pojišťovně oznámit nejpozději do 8 dnů od vzniku této skutečnosti.
Zdravotní pojišťovně se musí oznamovat jak zahájení, tak i ukončení studia, případně přerušení či znovuzahájení, a to vždy nejpozději do 8 dnů.

 


 

Zajímavé odkazy pro studenty, pedagogy a rodiče:

MŠMT - oficiální stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Nová maturita - oficiální stránky nové maturity

NUV - Národní ústav pro vzdělávání

Cermat - společnost Cermat

Střední vzdělávání - zajímavé info. týkající se vzdělávání ve středních školách

Česká škola - stránky o vzdělávání

E-bezpečí - projekt o bezpečnosti na internetu

Jeden svět na školách - filmové a výukové materiály

Gramotnost - webináře, e-learning a další

Internet generation - o konkurenceschopnosti českých studentů

Výchova k občanství - učebnice ke stažení

 

Šikana a kyberšikana

V naší škole je věnována mimořádná pozornost prevenci a problematice šikany a kyberšikany. Žáci, studenti i rodiče se mohou kdykoli obrátit s dotazem či problémem na Pavlu Garwoodovou (školena v problematice rizik internetové komunikace: kyberšikana, kyberstalking, kybergrooming, rizika sociálních sítí, rizikové chování v rámci ICT).
V listopadu proběhne proškolení žáků, studentů i pedagogických pracovníků v problematice šikany a kyberšikany.
S rozvojem internetové komunikace a zejména sociálních sítí se problematika šikany intenzivně přesouvá do tzv. virtuální reality. Možnosti ubližovat, ponižovat, obtěžovat a pronásledovat jsou téměř neomezené. Zapojit se mohou tisíce lidí, je možné zakládat fiktivní profily, pracovat s fotografiemi a osobními údaji, uveřejňovat nahrávky. Odstranit již zveřejněné je ve světě internetu jen velmi obtížné. Jedinou skutečně účinnou obranou je znalost možných rizik a prevence.
Kontaktní údaje: PGarwoodova@iss-vysokenj.cz

Kontakty pro případ, že se vás problém šikany týká a rádi byste tuto situaci řešili s odborníky:
Sdružení Linka bezpečí (116 111): www.linkabezpeci.cz
Společenství proti šikaně: www.sikana.org
Internet poradna: www.internetporadna.cz
Dotazy ohledně šikany přímo na MŠMT: prevence@msmt.cz