Úvod » Pro studenty » Aktuální sdělení, Zajímavé odkazy

Zajímavé odkazy pro studenty, pedagogy a rodiče:

MŠMT - oficiální stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Nová maturita - oficiální stránky nové maturity

NUV - Národní ústav pro vzdělávání

Cermat - společnost Cermat

Střední vzdělávání - zajímavé info. týkající se vzdělávání ve středních školách

Česká škola - stránky o vzdělávání

E-bezpečí - projekt o bezpečnosti na internetu

Jeden svět na školách - filmové a výukové materiály

Gramotnost - webináře, e-learning a další

Internet generation - o konkurenceschopnosti českých studentů

Výchova k občanství - učebnice ke stažení

 

Šikana a kyberšikana

V naší škole je věnována mimořádná pozornost prevenci a problematice šikany a kyberšikany. Žáci, studenti i rodiče se mohou kdykoli obrátit s dotazem či problémem na Pavlu Garwoodovou (školena v problematice rizik internetové komunikace: kyberšikana, kyberstalking, kybergrooming, rizika sociálních sítí, rizikové chování v rámci ICT).
V listopadu proběhne proškolení žáků, studentů i pedagogických pracovníků v problematice šikany a kyberšikany.
S rozvojem internetové komunikace a zejména sociálních sítí se problematika šikany intenzivně přesouvá do tzv. virtuální reality. Možnosti ubližovat, ponižovat, obtěžovat a pronásledovat jsou téměř neomezené. Zapojit se mohou tisíce lidí, je možné zakládat fiktivní profily, pracovat s fotografiemi a osobními údaji, uveřejňovat nahrávky. Odstranit již zveřejněné je ve světě internetu jen velmi obtížné. Jedinou skutečně účinnou obranou je znalost možných rizik a prevence.
Kontaktní údaje: PGarwoodova@iss-vysokenj.cz

Kontakty pro případ, že se vás problém šikany týká a rádi byste tuto situaci řešili s odborníky:
Sdružení Linka bezpečí (116 111): www.linkabezpeci.cz
Společenství proti šikaně: www.sikana.org
Internet poradna: www.internetporadna.cz
Dotazy ohledně šikany přímo na MŠMT: prevence@msmt.cz