Úvod » O nás » Ochrana osobních údajů - GDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů .... více zde
Bc. Roman Šikola, roman.sikola@kraj-lbc.cz, 485 226 356

Kontaktní osoba odpovědná za ochranu osobních údajů:
Ing. Vladimír Kubrt, vkubrt@iss-vysokenj.cz, 481 351 215

Škola schválila tyto dokumenty:
Informační memorandum
Vnitřní směrnici ke GDPR
Souhlas se zpracováním OÚ pro nezletilé žáky...více zde
Souhlas se zpracováním OÚ...více zde
Poučení o zpracování osobních údajů ...více zde
Poučení o zpracování OÚ pro zákazníky STK ....více zde
Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
Všechny výše uvedené dokumenty jsou k dispocizi u kontaktní osoby a uloženy v elektronické podobě na školním serveru.