Úvod » O nás » Sdružení přátel školy -SPŠ

Úvodní ustanovení

1. Název spolku: Sdružení přátel ISŠ Vysoké nad Jizerou, z. s. (dále též „spolek“). 
2. Sídlo spolku: Dr. Farského 300, 512 11 Vysoké nad Jizerou
IČO: 45599262
3. Sdružení přátel ISŠ Vysoké nad Jizerou, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 4. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování veřejně prospěšných činností uvedených v čl. 2
5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Účel spolku

Přispívat k rozvoji zájmové a odborné činnosti žáků Integrované střední školy Ve Vysokém nad Jizerou, Dr. Farského 300, 512 11 Vysoké nad Jizerou (dále též „ISŠ“)
Vyjadřovat se ke koncepci vzdělávání a vzdělávacích praxí v rámci ISŠ
Napomáhat ISŠ v plnění úkolů v oblasti výchovné, materiální, finanční apod.
Podílet se na volnočasových aktivitách žáků a zaměstnanců ISŠ
Podílet se na společenském životě v rámci ISŠ i v sociálním okolí – obci, mikroregionu apod.,organizaci společenských, vzdělávacích a sportovních akcí zaměřených na podporu školy a jejich žáků.

Stanovy spolku....více zde