Úvod » O nás » Dokumenty ke stažení

Níže uvedené dokumenty jsou ke stažení ve formátu pdf.

                                   Název dokumentu:                               Platnost dokumentu od:    Dokument ke stažení:
Školní řád ISŠ Vysoké nad Jizerou 1.9.2019 Ke stažení
Školní řád ISŠ - Pravidla pro hodnocení výsledků a chování žáků 1.9.2019 Ke stažení
Školní řád ISŠ - Minimální preventivní program 25. 9. 2019 Ke stažení
Školní řád ISŠ - Provoz autocvičiště 1.9.2016 Ke stažení
Písemný souhlas zletilého žáka k opuštění areálu školy 1. 9. 2017 Ke stažení
Písemný souhlas nezletilého žáka k opuštění areálu školy 1. 9. 2017 Ke stažení
Výroční zpráva za školní rok 2020-2021 25.10.2021 Ke stažení
Výroční zpráva za školní rok 2019-2020 20. 10. 2020 Ke stažení
Výroční zpráva za školní rok 2018-2019 23. 10, 2019 Ke stažení
Zřizovací listina 1.9.2017 Ke stažení
Organizační řád školy 2.1.2012 Ke stažení
Provozní řád školního stravovacího zařízení 1. 9. 2020 Ke stažení
Zpráva o činnosti organizace za rok 2017 - první část květen 2018 Ke stažení
Zpráva o činnosti organizace za rok 2017 - druhá část květen 2018 Ke stažení
Účetní závěrka 2017 květen 2018 Ke stažení
Protokol o schválení účetní závěrky 2017 květen 2018 Ke stažení
Kupní smlouva SML/18/2017 28 .8. 2017 Ke stažení
Smlouva o poskytnutí projektové činnosti SML/16/2016 11. 7. 2016 Ke stažení
Povinné zveřejňováné informace dle zákona č.106/1999 Sb. 1.1.2008 Ke stažení
Jednací řád školské rady 20.1.2006 Ke stažení
Etický kodex pro práci žáků a učitelů s informacemi 1.1.2008 Ke stažení
Žádost o vystavení stejnopisu 1. 1. 2021 Ke stažení