Úvod » O nás » Dokumenty ke stažení

Níže uvedené dokumenty jsou ke stažení ve formátu pdf.

                                   Název dokumentu:                               Platnost dokumentu od:    Dokument ke stažení:
Školní řád ISŠ Vysoké nad Jizerou 1.9.2019 Ke stažení
Školní řád ISŠ - Pravidla pro hodnocení výsledků a chování žáků 1.9.2019 Ke stažení
Školní řád ISŠ - Minimální preventivní program 10. 10. 2021 Ke stažení
Školní řád ISŠ - Provoz autocvičiště 1.9.2016 Ke stažení
Písemný souhlas zletilého žáka k opuštění areálu školy 1. 9. 2017 Ke stažení
Písemný souhlas nezletilého žáka k opuštění areálu školy 1. 9. 2017 Ke stažení
Výroční zpráva za školní rok 2020-2021 25.10.2021 Ke stažení
Výroční zpráva za školní rok 2019-2020 20. 10. 2020 Ke stažení
Výroční zpráva za školní rok 2018-2019 23. 10, 2019 Ke stažení
Zřizovací listina 22. 9. 2020 Ke stažení
Organizační řád školy 2.1.2012 Ke stažení
Provozní řád školního stravovacího zařízení 1. 9. 2020 Ke stažení
Povinné zveřejňováné informace dle zákona č.106/1999 Sb. 1.1.2008 Ke stažení
Jednací řád školské rady 20.1.2006 Ke stažení
Etický kodex pro práci žáků a učitelů s informacemi 1.1.2008 Ke stažení
Žádost o vystavení stejnopisu 1. 1. 2021 Ke stažení