Úvod » O nás » COV - centum odborného vzdělávání

Prohlídka COV pro  zájemce o studium a širokou veřejnost.
V rámci dnů otevřených dveří nabízíme široké veřejnosti prohlídku Centra odborného vzdělávání automobilového průmyslu v areálu Integrované střední školy ve Vysokém nad jizerou.

Těšíme se na Vás.

Na tomto odkaze si můžete prohlédnout COV ve virtuální realitě: Prohlídka COV zde
  

Dron 1 COVIROP_CZ_RO_B_C RGB

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

V současné době je již plně dokončena stavební část. Stavba proběhla skoro v rekordním čase, protože zemní práce začínaly v dubnu 2018 a 4. 12. 2018 byla dokončená stavba zkolaudována. V tomto směru nám pomohlo velmi suché počasí, které stavbu urychlilo. Již také finišují dodávky technologií, u kterých budou následovat všechna potřebná proškolení a zaučení.

 


 

Co dostali zaměstnanci a žáci ISŠ Vysoké nad Jizerou pod stromeček?

 

 Naše škola s téměř stoletou tradicí se v současné době zaměřuje především na výuku učebních a studijních oborů v oblasti autoopravárenství. Ve zmíněných oborech jsme tzv. pilotní školou Libereckého kraje. Přestože samotný status pilotní školy a četná výborná umístění našich žáků v celostátních soutěžích vypovídají o vysoké úrovni výuky, není možné usínat na vavřínech.

Vedení školy stále hledá nové možnosti jak zkvalitnit výuku a zároveň zvýšit možnosti uplatnění našich absolventů na trhu práce.  A protože Liberecký region je místo, kde automobilový a motocyklový průmysl hraje velkou roli, požádala naše škola svého zřizovatele - Krajský úřad Libereckého kraje - o zřízení Centra odborného vzdělávání ( COV ) automobilového průmyslu.

Po prvním příslibu schválení vybudování COV krajským úřadem nastalo delší náročné období, kdy se musela připravit kompletní projektová dokumentace jak pro stavební část, tak pro dodávky technologií. Výběrové řízení pro stavební část vyhrála firma z České Lípy CL EVANS. Pro dodávky technologií bylo rozděleno výběrové řízení do několika samostatných částí.

Stavba „na klíč“ vyžadovala mnohamiliónovou investici, tu poskytla Evropská unie spolu s Libereckým krajem.

V současné době je již plně dokončena stavební část. Stavba proběhla skoro v rekordním čase, protože zemní práce začínaly v dubnu 2018 a 4. 12. 2018 byla dokončená stavba zkolaudována. V tomto směru nám pomohlo velmi suché počasí, které stavbu urychlilo. Již také finišují dodávky technologií, u kterých budou následovat všechna potřebná proškolení a zaučení.

V nových prostorách jsou 4 specializované dílny a učebna odborného výcviku, včetně potřebného zázemí a vybavení. Jedná se o dílny s tímto zaměřením:

 

1.       dílna diagnostiky na měření výkonových charakteristik motorů osobních automobilů

2.       dílna diagnostiky a oprav emisních systémů motorových vozidel

3.       dílna na diagnostiku a opravy geometrie řízení osobních automobilů, vyvažování kol a montáž pneumatik osobních automobilů.

4.       dílna na diagnostiku a opravy brzdových soustav motorových vozidel

 

Nově byly vybaveny i dvě stávající dílny pro učební obory Mechanik jednostopých vozidel a Opravář lesnických strojů.

Předpokládáme, že zahájení výuky v nových dílnách proběhne v letošním školním roce. Nové prostory budou představeny pro potenciální zájemce o studium na naší škole již na dnech otevřených dveří 18. - 19. 1. 2019 a také 16. 2. 2019.

Na závěr bychom chtěli velmi poděkovat zřizovateli, všem jednotlivcům, firmám a organizacím, které se v jakémkoliv měřítku podíleli na výstavbě a vybavování nových prostor pro výuku žáků.

Myslíme si, že i toto nové COV bude společně se současnou tváří celého areálu důstojně reprezentovat naši školu při oslavě 100 letého výročí založení Hospodářské školy ve Vysokém nad Jizerou, která se bude konat v příštím roce 2020


 

 

Centrum odborného vzdělávání automobilového průmyslu v ISŠ Vysoké nad Jizerou.
 
V současné době se naplno rozjely všechny práce směřující k jednomu cíli – vybudování moderního centra pro vzdělávání žáků a dospělých. Toto centrum by mělo sloužit pro všechny zájemce, kteří se chtějí vzdělávat a připravovat svoji kariéru pro automobilovou branži.
Vlastní budování centra probíhá současně ve dvou liniích:
1.      Část stavební - výstavba nové haly, která se skládá z těchto prostor:
Ø  dílna na opravy a diagnostiku brzdových systémů automobilů
Ø  dílna na opravy a diagnostiku geometrie řízení 3D a pneuservis
Ø  dílna na opravy a diagnostiku emisních systému zážehových a vznětových motorů
Ø  dílna s výkonovou brzdou pro osobní automobily na měření výkonu, krouticího momentu, měření emisí a diagnostiku
Ø  odborná učebna s výukovými panely
Ø  sociální zařízení a šatny
Na staveništi (v prostoru směrem k penziónu pro seniory) bylo zatím odtěženo cca 2500 m³ zeminy, byla vybudovaná opěrná zeď proti sesuvu a nyní se z betonu odlévají patky pro nosníky, které ponesou střešní betonové prefabrikáty.
COP1COP2
 
2.      Část materiální vybavení dílen
Ø  vybavení všech nově vybudovaných prostor diagnostickými přístroji, nářadím, přípravky a dílenskou technikou
Ø  dovybavení stávající dílny na výuku jednostopých vozidel a zařízení pro diagnostiku a servis motocyklových tlumičů pérování
Ø  dovybavení stávající dílny pro výuku opraváře lesnických strojů o diagnostické přístroje, dílenské vybavení a zařízení, přídavná nakládací a manipulační zařízení k traktorům ZETOR a motorové pily a křovinořezy
       V současné době probíhají výběrová řízení na dodávku diagnostiky a dílenského  
       vybavení a ještě další 4 výběrová řízení na vybavení dílen jsou těsně před vyhlášením.
 
Od nových pracovišť a nového vybavení očekáváme další zkvalitnění odborné přípravy. Chtěli bychom se ve výuce u osobních automobilů včas připravit na příchod elektromobilů. U výuky motocyklů se zaměřit především na opravy a diagnostiku tlumičů pérování. Lesní techniku budeme rozšiřovat např. o nakládání sypkých materiálů, manipulaci s kládami s vyvážecím vlekem a práci s navijákem.
Nové dílny a zařízení bude sloužit především žákům naší školy, ale určitě počítáme i s výukou ostatních pedagogů a žáků škol z Libereckého kraje.
Rádi bychom chtěli žákům ZŠ představit a přiblížit, třeba i zábavnou formou, nebo zájmového kroužku, co obnáší řemesla v autoopravařině.
 
Nejde však pouze stavět a vybavovat nové dílny, bez úzké spolupráce se sociálními partnery.